flere hundre demonstrerer:

Legger ned unikt tilbud ved Norges største fødeavdeling

Ledelsen ved Oslo universitetssykehus har besluttet å legge ned svangerskapstilbudet ved ABC-klinikken for å lette på arbeidspresset til jordmødrene.

TV 2 har i flere saker satt fokus på arbeidspresset til jordmødrene ved de største fødeavdelingene i Norge.Tillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus, Lene Bachmann, har tidligere uttalt at hun mener jobben de gjør til tider er uforsvarlig, og at det noen ganger er flaks at det går bra.KonsekvenserNå har ledelsen ved sykehuset bestemt seg for å innføre strakstiltak ved fødeavd

Mer innhold fra TV 2