GJENNOMGÅTT: Journalene til pasientene som Jerlan Omarchanov opererte ved Hammerfest sykehus er nå gjennomgått. Foto: Finnmarkssykehuset / NTB
GJENNOMGÅTT: Journalene til pasientene som Jerlan Omarchanov opererte ved Hammerfest sykehus er nå gjennomgått. Foto: Finnmarkssykehuset / NTB

Lege tiltalt for å operere uten godkjenning – nå er journalene gjennomgått

«Flekkefjord-legen» står tiltalt for å ha operert uten godkjenning innen ortopedi. Nå er journalene fra Hammerfest sykehus gjennomgått.

Legen, Jerlan Omarchanov, opererte en rekke pasienter, blant annet ved Haukeland universitetssykehus og Hammerfest sykehus.

Til tross for manglende ortopedigodkjenning, jobbet han elleve år som ortoped. Han feilopererte flere pasienter i Flekkefjord og Kristiansand, og ifølge NRK mistet noen av pasientene livet etter behandlingen.

Legen opererte også 47 pasienter i Hammerfest i en periode mellom 2016 og 2017. Nå er pasientjournalene gjennomgått, og det er ikke funnet at pasientene i Hammerfest ble feiloperert.

– Spesialistene i Hammerfest har avsluttet gjennomgangen av journaler i forbindelse med saken der det har kommet frem at en lege ikke har godkjenning innen ortodepi. Det er ikke gjort funn som tyder på feiloperasjoner, men pasienter har fått brev med tilbud om samtale med spesialist, eventuelt undersøkelse, skriver Finnmarksykehuset på Twitter.