Lege kalte medisin «magisk» – hadde fått fire millioner fra produsenten

En norsk lege skrøt uhemmet av slankemedisin i et kurs for helsepersonell. Hun fortalte aldri at hun var betalt av produsenten.

REAKSJONER: Overlege Samira Lekhal måtte beklage etter at Legemiddelverket førte tilsyn mot et kurs hun holdt for helsepersonell. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2 og CF-Wesenberg / kolonihaven.no
REAKSJONER: Overlege Samira Lekhal måtte beklage etter at Legemiddelverket førte tilsyn mot et kurs hun holdt for helsepersonell. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2 og CF-Wesenberg / kolonihaven.no

I vår skulle den norske overlegen Samira Lekhal holde et kurs for helsepersonell gjennom det private firmaet sitt Re-Start.

Hun jobber i tillegg som overlege på hormon, overvekts- og ernæringsavdelingen på Sykehuset i Vestfold.

Lekhal er én av mange som den siste tiden har hyllet slankemedisinene Wegovy og Ozempic.

– Dette regnes som en revolusjon innen fedmebehandling, sa Lekhal i et intervju med TV 2 i desember i fjor.

I forkant av kurset i vår hadde imidlertid Statens Legemiddelverk fått mistanke om at Lekhal hadde et mindre samarbeid med produsenten bak Wegovy og Ozempic.

De var derfor nysgjerrige på hvordan hun kom til å omtale medisinene overfor kursdeltakerne.

VERDIFULLT: Slankesprøytene Wegovy sørger for eventyrlig omsetning for den danske legemiddelprodusenten Novo Nordisk. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2
VERDIFULLT: Slankesprøytene Wegovy sørger for eventyrlig omsetning for den danske legemiddelprodusenten Novo Nordisk. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Reagerte på det de hørte

To saksbehandlere fra Legemiddelverket logget seg på kurset for å gjennomføre et uanmeldt tilsyn.

Og etter det TV 2 kjenner til, ble de sjokkert over hva som ble presentert.

– Det første vi reagerte på var mangel på åpenhet om økonomiske bindinger. Det andre var en ubalansert fremstilling av legemidlene, sier enhetsleder for riktig legemiddelbruk i Legemiddelverket, Unni Hjelmaas.

– Legemidlene har vanlige og alvorlige bivirkninger, og det var ikke særlig godt redegjort for. Ei heller at dersom man slutter på disse legemidlene, så går de aller fleste opp i vekt igjen, fortsetter Hjelmaas.

ALVORLIG: Legemiddelverket og enhetsleder Unni Hjelmaas sier de ser alvorlig på saken. Foto: Gorm Røseth / TV 2
ALVORLIG: Legemiddelverket og enhetsleder Unni Hjelmaas sier de ser alvorlig på saken. Foto: Gorm Røseth / TV 2

I kurset sa altså Lekhal ingenting om at firmaene hennes har mottatt penger fra den danske legemiddelgiganten de siste to årene, ifølge Legemiddelverket.

Det gjorde hun heller ikke da TV 2 intervjuet henne i desember fjor.

Lekhal selv mener at hun opplyste om bindingene i kurset.

Har du et tips?

Vi jobber med helsejournalistikk i TV 2. Har du innspill til denne saken, eller tips til andre saker vi bør se på?

Ta kontakt på helse@tv2.no

«Magiske» legemidler

Og i stedet for å opplyse om de potensielle alvorlige bivirkningene medisinene kan gi, omtalte Lekhal slankesprøytene som «magiske», og at de kan gi «massiv» vektnedgang.

Det kommer frem i dokumenter fra Statens Legemiddelverk som TV 2 har fått innsyn i.

«Omtale av legemidler som magiske, er ikke i tråd med regelverket. Alle de tre legemidlene som er omtalt i webinaret har både vanlige og alvorlige bivirkninger, og effekten varierer i studieprogrammene», skriver Legemiddelverket.

De mener påstanden til Lekhal om at medisinene er «magiske», strider med legemiddelforskriften.

– Det er et ganske strengt regelverk. Så dette er både villedende og misvisende, sier Hjelmaas.

Forsvarer utsagn

Lekhal sier til TV 2 at hun står inne for omtalen av slankemedisinene som «magiske».

– Disse medikamentene gir et forutsigbart og betydningsfullt vekttap for pasienter som i årevis har slitt med fedme, og ikke klart å oppnå varig vekttap.

– Både jeg, og mange fagpersoner, er helt tydelig på at medikamenter ser ut til å ha en svært viktig plass i behandling av fedme, og da alltid sammen med livsstilsendring, sier Lekhal.

Etter webinaret i mars bestemte Legemiddelverket seg for å se nærmere på samarbeidet mellom Lekhal og Novo Nordisk.

Fire millioner på to år

Da fant de ut at overlegen, både privat og gjennom sine to firmaer, Re-Start og GreeNudge, hadde mottatt nærmere fire millioner kroner fra Novo Nordisk over en periode på rundt to år.

Lekhal står oppført som både daglig leder og styreleder i begge selskapene.

– Firmaene har totalt fem ansatte. Vi har inntekter fra Novo Nordisk, Norgesgruppen og Forskningsrådet. Vi opplyser også om dette i alt innhold. Men en kan alltid forbedre kommunikasjonen, svarer Lekhal.

At leger mottar penger fra legemiddelprodusenter er ikke uvanlig. Men etter det TV 2 er kjent med, er summen Lekhal har mottatt, langt mer enn det som er normalt.

– Det er et omfattende samarbeid. Og det som er alvorlig, er at det ikke var noe åpenhet rundt det. Dette er informasjon som bør fremkomme, sier Hjelmaas.

Konklusjon: Ulovlig

Samfunns- og myndighetskontakt i Novo Nordisk, Tor-Egil Frostelid, sier til TV 2 at de presiserer ovenfor sine samarbeidspartnere at de bør være åpne og tydelige om bindingen.

Frostelid ønsker imidlertid ikke å si noe om hva de tenker om at Lekhal unnlot å opplyse om dette under kurset.

SAMARBEID: Tor Egil Frostelid i Novo Nordisk sier at de ikke har lignende samarbeid som de har med Lekhal og hennes firmaer, med andre. Foto: Privat
SAMARBEID: Tor Egil Frostelid i Novo Nordisk sier at de ikke har lignende samarbeid som de har med Lekhal og hennes firmaer, med andre. Foto: Privat

Statens legemiddelverk konkluderte i juni med at innholdet på kurset til Lekhal var å anse som ulovlig reklame.

– Dette er første gang vi fatter et vedtak overfor en lege som har reklamert for legemidler til helsepersonell, sier Hjelmaas.

De påla Re-Start og Samira Lekhal stans i den ulovlige markedsføringen av medikamentene, en offentliggjøring av beslutningen, samt at de måtte sende en beklagelse til kursdeltakerne.

– Vi har gjort akkurat som vedtaket ba om. I fremtidige webinar vil vi selvsagt være påpasselig med enda tydeligere informasjon, sier Lekhal.

Frostelid sier de er kjent med at Lekhal fikk et varsel fra Statens Legemiddelverk om ulovlig markedsføring.

– Novo Nordisk var ikke involvert i dette arrangementet, og har heller ikke detaljert innsyn i saken. Vi legger til grunn at Lekhal har tatt Legemiddelverkets reaksjon til etterretning, og har derfor fortsatt et godt samarbeid med henne, sier han.

Avdelingssjef ved Sykehuset i Vestfold, Vidar Ruddox bekrefter til TV 2 at sykehuset ikke hadde kjennskap til saken. Det samme gjør seksjonsleder Jens Kristoffer Hertel, ved Hormon, overvekt og ernæring.

– Sykehuset i Vestfold har ikke hatt kjennskap til saken, men er blitt kjent med vedtaket og tar det til orientering. Vi vil følge opp internt, og har ingen ytterligere kommentar.