lege-helsetilsyn-nei - Dropper sak mot lege som kurset nynazister

Helsetilsynet dropper tilsynssaken mot arendalslegen Eirik Solheim, som holdt førstehjelpskurs for en svensk nynazistisk organisasjon. Han får dermed beholde legelisensen.

- Vi finner ingen grunn til videre tilsynsmessig oppfølging av denne saken. Vi har avsluttet den nå, sier Gorm Are Grammeltvedt, avdelingsdirektør for tilsynssaker i Statens helsetilsyn til Fædrelandsvennen.

Solheim har en fortid i et høyreekstremt miljø i Oslo, men forlot miljøet i 1997, før han begynte å studere medisin.

Statens helsetilsyn mottok for noen uker siden en henvendelse via Fylkeslegen i Aust-Agder om at Solheim, som jobber ved psykiatrisk avdeling ved Sørlandet Sykehus Arendal, hadde holdt førstehjelpskurs for den nynazistisk organisasjonen Svenska Motståndsrörelsen i januar i år. Saken startet da Solheims arbeidsgiver ba om fylkeslegens råd i spørsmålet om Solheims politiske bakgrunn var «egnet til å svekke hans troverdighet og tillit som helsepersonell».

Til Fædrelandsvennen 23. august sa Solheim dette om tilsynssaken hans arbeidsgiver tok initiativ til:

- Spørsmålet er dypest sett om en som meg, som har en dissenterbakgrunn, kan få jobbe som lege. Det innebærer i så fall innføring av et fungerende politisk yrkesforbud. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2