Anne Linell Sundt døde etter å ha fått i seg for mye legemidler Foto: TV 2/privat
Anne Linell Sundt døde etter å ha fått i seg for mye legemidler Foto: TV 2/privat

Lege frifunnet for uaktsomt drap på Anne Linell Sundt

En 60 år gammel lege er i Borgarting lagmannsrett frikjent for uaktsomt drap på sin samboer, men dømt til tre års fengsel for flere andre forhold.

De to ble kjærester og samboere etter at kvinnen oppsøkte ham som lege på grunn av kronisk smertesykdom.

Anne Linell Sundt døde i desember 2014 etter å ha fått i seg for mye medisiner. Det var lege-samboeren som fant Sundt på sofaen i sitt eget hjem på Bygdøy i Oslo.

Det gikk ni måneder før legen ble siktet i saken. Først var han tiltalt for forsettelig drap, men dette ble endret til uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

I tillegg ble legen tiltalt for flere brudd på helsepersonelloven. Han var blant annet pålagt å ha et narkotikaregister på klinikken han drev, men i retten hevdet han at en helsesekretærvikar hadde makulert dette ved en feiltagelse.

Tirsdag ble legen under dissens i lagmannsretten frifunnet for uaktsomt drap på samboeren.

Han ble imidlertid dømt for brudd på helsepersonellovens bestemmelse om krav til forsvarlig yrkesutøvelse.

I tingretten ble legen dømt for dokumentfalsk og bedrageri samt brudd på helsepersonellovens bestemmelse om plikt til å føre journal.

Den samlede straffen for alle forholdene ble fastsatt til fengsel i tre år.

Saken oppdateres.