millioner av skattekroner går til omstridt alderstesting:

Lege får kritikk for alderstesting av asylbarn

Rådet for legeetikk konkluderer med at barnelege Jens Grøgaard har brutt de Etiske regler for leger.

UDI har i årevis brukt den pensjonerte barnelegen Jens Grøgaard for å aldersteste enslige unge asylsøkere. Nå får Grøgaard og selskapet hans BarneSak AS kritikk av Rådet for legeetikk. Indirekte kritiseres også UDI.Det er Nordland legeforening som klaget ham inn til Rådet for legeetikk i begynnelsen av oktober.Omstridt metodeBakgrunnen for klagen er legens virksomhet i saker som gjelder aldersbestemmelse av mindreårige asylsøkere.Metoden som benyttes er omstridt,