Ledigheten blant innvandrere øker fortsatt

Arbeidsledigheten blant innvandrere bosatt i Norge økte fra 7,4 prosent i august i fjor til 7,9 prosent i august i år. I samme periode har ledigheten i resten av befolkningen falt fra 2,4 til 2,3 prosent.

Veksten blant innvandrerne utgjør 0,5 prosentpoeng og er den svakeste siden konjunkturomslaget høsten 2008, viser tall som Statistisk sentralbyrå la fram torsdag.

Ledigheten blant innvandrere fra Afrika økte med 1,1 prosentpoeng fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år. Innvandrere fra Asia hadde nest størst økning med 0,8 prosentpoeng. Innvandrere fra EU-land i Øst-Europa hadde en økning på 0,7 prosentpoeng. Motsatt vei gikk innvandrere fra Sør- og Mellom-Amerika. Denne gruppen hadde fra august i fjor til august i år registrert en nedgang i arbeidsledigheten på 0,2 prosentpoeng.

Den registrerte ledigheten var i tredje kvartal i år litt større blant innvandrerkvinner enn menn, mens det i befolkningen for øvrig ikke var noen forskjell.

Statistikken viser for øvrig at det er svak nedgang både blant innvandrere og i befolkningen ellers når det gjelder antall deltakere på arbeidsmarkedstiltak. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2