Lånegrep møter krass kritikk: – Må avskaffes

Finanstilsynets forslag om å stramme inn utlånsforskriften møter sterk motstand fra flere hold.

REAGERER: Finanstilsynet foreslår å stramme inn utlånsforskriften – det får flere til å reagere sterkt. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2
REAGERER: Finanstilsynet foreslår å stramme inn utlånsforskriften – det får flere til å reagere sterkt. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Finanstilsynet gikk mandag ut med sitt forslag om å stramme inn på lånekravene.

Forslaget vekker sterke reaksjoner.

Trodde ikke det hun så

Administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren ble overrasket over Finanstilsynets forslag om å stramme inn utlånsforskriften.

Dette vil Finanstilsynet endre:

  • Maksimalgrensen for låntakerens samlede gjeld ved yting av nye lån reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt.
  • Forskriftsreguleringen utvides til å omfatte lån til forbrukere med pant i annet enn bolig, som for eksempel billån.
  • Fleksibilitetskvoten for nye lån med pant i bolig settes til 5 prosent for hele landet, ned fra 10 prosent (8 prosent i Oslo) i gjeldende forskrift.

Forslaget må godkjennes av Finansdepartementet, og sendes mandag på høring med frist 14. november.

Utlånsforskriften trådte i kraft 1. januar 2021 og gjelder i utgangspunktet frem til 31. desember 2024.

– Jeg trodde ikke de skulle komme med en innstramming med tanke på dagens ordning, gitt den situasjonen vi har nå, sier administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren.

– Hvorfor det?

– Renten er betydelig høyere og gjør jobben i seg selv, mener Meier.

Styringsrenta ligger på 2,25 prosent – det høyeste nivået siden 2011.

UENIG: Administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren mener Finanstilsynets forslag om å stramme inn utlånsforskriften bør skrinlegges. Foto: Truls Aagedal / TV 2
UENIG: Administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren mener Finanstilsynets forslag om å stramme inn utlånsforskriften bør skrinlegges. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Meier mener forslaget bør skrinlegges.

– Jeg ville lagt det i skuffen og latt det ligge til en gang hvor renta er så lav og gjeldsveksten så høy at vi trenger verktøy.

Hvis forslaget blir en realitet, tror hun det blir skjebnesvangert for førstegangskjøpere.

– Førstegangsetablerer tror jeg ikke kommer til å ha en mulighet i det hele tatt i storbyene med egenkapital.

– Forslaget er veldig usosialt og gjør at de som ikke får drahjelp ikke kommer seg inn, legger hun til.

– Merkelig timing

Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge samstemmer med Meyer om at forslaget ikke bør innføres.

– Det er særdeles merkelig timing å foreslå innstramminger i utlån når vi har kraftig inflasjon og veldig mye høyere rente, sier Lauridsen til TV 2.

Lauridsen mener hele utlånsforskriften bør avskaffes, og at den økonomiske situasjonen allerede fører til at folk ikke låner like mye som før.

AVSKAFFES: Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, mener hele boliglånsforskriften må avskaffes. Foto: Beate Oma Dahle
AVSKAFFES: Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, mener hele boliglånsforskriften må avskaffes. Foto: Beate Oma Dahle

– Utlånsforskriften må avskaffes fra nyttår når rentenivået er normalisert og ny finansavtalelov trer i kraft, sier Lauridsen.

– Når Finansdepartementet og finansministeren nå skal evaluere utlånsforskriften, må de ta høyde for de juridiske betingelsene for kreditt som den nye finansavtaleloven vil skape, legger han til.

Også Norges Bank motsetter seg Finanstilsynets forslag, men mener at det bør gjøres en bred gjennomgang av utlånsforskriften før den utløper i 2024, skriver NTB.

Inngripende

Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen begrunner forslaget med at det vil virke forebyggende mot økende gjeldsproblemer og bidra til finansiell stabilitet.

– Det er høy gjeld i husholdningssektoren og mange som har høye lån. For å forebygge gjeldsproblemer foreslår vi noe strammere utlånspraksis, sier Baltzersen.

GREP: Finanstilsynet, ved direktør Morten Baltzersen, ønsker at bankene ikke kan låne ut mer enn 4,5 ganger inntekt, til forskjell fra dagens ordning på 5 ganger inntekt. Foto: Martin Leigland / TV 2
GREP: Finanstilsynet, ved direktør Morten Baltzersen, ønsker at bankene ikke kan låne ut mer enn 4,5 ganger inntekt, til forskjell fra dagens ordning på 5 ganger inntekt. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Det vil bidra til at man tar opp noe mindre lån enn under gjeldende forskrift, og for førstegangskjøpere er det ikke etter våre undersøkelser noen stor endring, men det gjøres for å forebygge gjeldsproblemer.

Han sier Finanstilsynets undersøkelser viser at det gis store lån i forhold til inntekt hos husholdninger.

– Misligholdet er lavt i dag, men dette er for å forebygge problemer som kan inntreffe, det er ikke et scenario vi spår, men et scenario vi må ta høyde for at kan skje og risikoen for at det kan skje har økt, sier Baltzersen, som medgir at det er en inngripende regulering.

Sendt på høring

Rådgiver i Finansdepartementet, Celine Lyse Augdal, bekrefter at de har mottatt forslaget fra Finanstilsynet.

– Det sendes i dag på høring med frist 14. november. Etter det vil vi vurdere Finanstilsynets forslag og innspillene vi får i høringsrunden, skriver rådgiver Celine Lyse Augdal i Finansdepartementet i en e-post til TV 2.

– Statsråden har ingen kommentar å gi utover uttalelsen fra departementet.