Milepæl for norske F-35:

Landet på motorvei

Torsdag ettermiddag ble det skrevet luftfartshistorie da to norske jagerfly landet på en motorvei i Tervo i de finske skoger.

UNIK LANDING: Her har to F-35 jagerfly nettopp landet på en motorvei i Finland Foto: Luftforsvaret
UNIK LANDING: Her har to F-35 jagerfly nettopp landet på en motorvei i Finland Foto: Luftforsvaret

– Dette er en milepæl, ikke bare for Luftforsvaret, men også for Norden og Nato, sier Rolf Folland, sjef for Luftforsvaret.

For aldri før har kampflyet Lockheed Martin F-35A landet på en motorvei. Torsdag ettermiddag skjedde det faktisk.

De norske flyene var på en samtrening med finske F-18 da forsøket ble gjennomført.

– Dette viser vår evne til å ta i bruk et spredningskonsept. Kampfly er sårbare på bakken, så ved å kunne bruke småflyplasser og nå også motorveier, øker vi overlevelsesevnen i krig, sier generalmajoren.

– I tillegg er dette også en synliggjøring av den rivende utviklingen vi har iverksatt innen det luft-militære samarbeidet i Norden, sier Folland.

SPEKTAKULÆRT: Det er første gang at F-35 jagerfly lander på en motorvei. – Det er ikke hver dag man får være med på tanking av F-35 langs ei veiskulder i de dype skoger i Finland, sier Rolf Folland, sjef for Luftforsvaret. Foto: Luftforsvaret
SPEKTAKULÆRT: Det er første gang at F-35 jagerfly lander på en motorvei. – Det er ikke hver dag man får være med på tanking av F-35 langs ei veiskulder i de dype skoger i Finland, sier Rolf Folland, sjef for Luftforsvaret. Foto: Luftforsvaret

Normalt i Finland

Finland har rundt 12 veistrekninger som er utpekt til å være reserveflyplasser.

Også flere veistrekninger i Sverige er bygget slik at det kan lande fly på veinettet.

Til tross for at det bor bare rundt 1750 innbygger i Tervo i Finland, er motorveien til vanlig en travel veistrekning.

I dag ble all trafikken stoppet og skiltene langs veien lagt ned slik at Luftforsvaret kunne trene på noe som aldri er blitt gjort før.

For egenskapene til kampflyet F-35 er helt unikt. Flyet beskrives som et av verdens mest moderne kampfly.

Det kan operere fra mange baser og lokasjoner, men begrenses av hvor lenge flyet kan fungere uten etterforsyning av våpen, drivstoff og teknisk bakkestøtte.

– Målet med spredningskonseptet er å gjøre det mer utfordrende for en fiende å ta ut våre fly når de må være på bakken. Skal et slikt konsept fungere, må vi kartlegge alle muligheter og øve på det, sier Folland.

Unike muligheter

Landingen på motorveien i Finland i dag er et godt eksempel på det.

Umiddelbart etter landing ble det gjennomført fylling av drivstoff med motorene i gang. Dette kalles for en «hotpit refueling».

FULL STOPP: Skiltene langs motorveien kan ved enkle grep legges ned slik at det ikke er til hinder for flytrafikken. Foto: Luftforsvaret
FULL STOPP: Skiltene langs motorveien kan ved enkle grep legges ned slik at det ikke er til hinder for flytrafikken. Foto: Luftforsvaret

Finland ble tidligere i år medlem av Nato og er en viktig samarbeidspartner for Norge.

– Luftforsvaret i de nordiske landene har vist et stort initiativ innenfor nordisk samarbeid og har kommet veldig langt. Denne landingen er et veldig godt eksempel på dette, og viser at de nordiske landene snart kan operere sammen som en koordinert styrke, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Allerede nå ser man en økt Nato aktivitet i Nordområdene. Stadig flere allierte land ønsker å trene i blant annet Norge, og dette vil bli den nye normalen fremover.

– Ja, det er det. Det er regelmessig aktivitet, og vi ser nå at det gjelder alle domener som land, sjø og luft. Det trenes for å øke denne integrasjonen mellom avdelingene. Det er kontinuerlig samvirke mellom allierte nasjoner igjennom hele høsten og vinteren, har Yngve Odlo, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), tidligere bekreftet ovenfor TV 2.

200 kampfly

Med Finland som Nato medlem, vil det bli et omfattende samarbeid i nordområdene.

– Nordens fremtidige luftforsvar kommer til å bestå av mer enn 200 kampfly, og det er veldig bra at vi er i gang med å utvikle det nordiske samarbeidet om militære luftoperasjoner, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Med Finlands inntreden i Nato, og Sveriges nærliggende medlemskap, har de nordiske landene et særlig ansvar for å utvikle og koordinere NATOs avskrekking i nordområdene, sier Gram.

STERKE SAMMEN: – Finlands medlemskap i NATO gjør at det nordiske samarbeidet kan bli styrket, sier Bjørn Arild Gram, forsvarsminister Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2
STERKE SAMMEN: – Finlands medlemskap i NATO gjør at det nordiske samarbeidet kan bli styrket, sier Bjørn Arild Gram, forsvarsminister Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Frem til sommeren i år hadde nasjonene som flyr F-35 til sammen over 650.000 flytimer.

20.000 av disse timene er fløyet med norske fly.

Luftforsvarets landing i dag er historisk, men i USA har man landet på motorvei med flytypen F-35B.

– Kan det bli aktuelt å lande med F-35 på norske veier?

– Nei, det finnes ikke veier som har slike muligheter i dag, men vi har mange småflyplasser rundt om i landet som F-35 kan lande på og bruke, sier Folland.

Etter litt påfyll av drivstoff, var det av gårde igjen på nye oppdrag. Igjen kunne biltrafikken gå som normalt, som om ingen ting hadde skjedd.

– For oss er dette litt spektakulært. Det er ikke hver dag man får være med på tanking av F-35 langs ei veiskulder i de dype skoger i Finland, sier Folland fornøyd.