DREPT: Sunniva Borgen ble brutalt drept i sitt eget hjem i september 2021. Drapsmannen anket dommen, men har ikke fått medhold. Foto: Sorosh Sadat / TV 2
DREPT: Sunniva Borgen ble brutalt drept i sitt eget hjem i september 2021. Drapsmannen anket dommen, men har ikke fått medhold. Foto: Sorosh Sadat / TV 2
Drapet på Sunniva (23):

Lagmannsretten forkaster anken til drapsmannen

Sunniva (23) ble brutalt drept i eget hjem. Nå har Gulating lagmannsrett forkastet drapsmannens anke.

En 30 år gammel mann ble i fjor høst dømt til 17 års fengsel for det brutale drapet på Sunniva Borgen (23).

Hordaland tingrett mente det var særlig skjerpende omstendigheter ved drapet, og dømte Borgens ekskjæreste til ett års fengsel mer enn det påtalemyndigheten ba om.

Den drapsdømte mannen – som erkjenner straffskyld – valgte å anke straffeutmålingen.

Gulating lagmannsrett har forkastet anken. Dermed fikk ikke mannen medhold og straffen blir stående.

– Vi ser av dommen at lagmannsretten styrker begrunnelsen og understreker alvoret i denne svært så brutale og grusomme saken, sier Sunnivas mor, Siv Yndestad Borgen, til TV 2.

SAMSVARER MED AKTOR: Aktor Eirik Stolt-Nilsen er tilfreds med at lagmannsrettens avgjørelse samsvarer med påtalemyndighetens syn. Foto: Sorosh Sadat / TV 2
SAMSVARER MED AKTOR: Aktor Eirik Stolt-Nilsen er tilfreds med at lagmannsrettens avgjørelse samsvarer med påtalemyndighetens syn. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Tilfreds med avgjørelsen

Til NTB sier mannens forsvarer John Christian Elden at han regner med at avgjørelsen blir anket videre.

– Saken er vel egnet til prøving i Høyesterett, samtidig som det er rart at retten ikke drøfter eller forholder seg til dagens praksis fra Høyesterett. Jeg regner med den blir anket, skriver Elden.

Lagmannsrettens vurdering av sakens alvor, den brutale drapshandlingen, domfeltes opptreden etter drapet og betydningen av erkjennelsen, er alt i samsvar med påtalemyndighetens syn.

– Lagmannsrettens avgjørelse er i samsvar med min påstand. Det er selvsagt tilfredsstillende, sier aktor Eirik Stolt-Nilsen sier til TV 2.

Respektløs påstand

Elden hadde på forhånd bedt om at hans klient ble idømt 14 års fengsel.

– Normalstraffutmålingen for et drap skal være 12 års fengsel. Denne saken fremstår som noe mer alvorlig enn dette, så det skal gis noe påslag. Samtidig skal det gis et fradrag fordi man har gitt en uforbeholden tilståelse, sa Elden til TV 2 da anken gikk i lagmannsretten mandag.

Borgens pårørende omtalte ankeprosessen som svært belastende, og mener forsvarets påstand om 14 år er respektløs.

– Det er sikkert ikke overraskende for omverdenen at vi synes det er veldig lavt. Ut fra det vi har hørt og sett, så vet vi at påtalemyndigheten sier at straffen kan være så høy som 20 år i sånne saker. 14 år er respektløst, sa moren til Sunniva mandag.

Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen opplevde tingrettens dom som velbegrunnet, og så ingen grunn til at straffen på 17 år skulle endres.