LAVEST ØKNING: Barneskolelærer Geir Erland er blant fjorårets lønnstapere. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2
LAVEST ØKNING: Barneskolelærer Geir Erland er blant fjorårets lønnstapere. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Lærerne taper igjen: – Veldig alvorlig

Fjorårets lønnsveksttall var dårlig nytt for lærerne. Nå frykter de nok et krevende lønnsoppgjør.

– Skuffa, sint, forbanna. Det er mange følelser rundt dette, sier Geir Erland, lærer på Landås barneskole i Bergen.

Han og andre lærere kom dårligst ut da tallene for lønnsutviklingen i 2022 ble presentert mandag.

Lærerne fikk nemlig en lønnsvekst på 3,3 prosent fra 2021 til 2022, mens prisene i samfunnet økte med 5,8 prosent.

Den gjennomsnittlige årslønnen for lønnstakere generelt økte med 4,4 prosent, viste tall fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU).

BEKYMRET: Selv etter en lang og omfattende streikerunde, forstår ikke politikerne alvoret, mener barneskolelærer Geir Lunde. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2
BEKYMRET: Selv etter en lang og omfattende streikerunde, forstår ikke politikerne alvoret, mener barneskolelærer Geir Lunde. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

– Det er demotiverende. Lønn er ikke alt, men en stor del av det. Vi føler vi sier i fra gang på gang, men blir ikke hørt, sier Erland.

Han deler bekymringen med mange kolleger på egen arbeidsplass og på andre skoler.

– Når vi nå ligger lavt i forhold til mange andre kommunalt ansatte, så taper vi penger og det merkes godt, sier han.

Lønnsvekst 2022 fordelt på yrkesgrupper

Industriarbeidere: 3,5 prosent

Industrifunksjonærer: 5,0 prosent

Varehandel: 3,7 prosent

Finanstjenester: 5,0 prosent

Offentlig forvaltning: 4,0 prosent

Statsansatte: 4,4 prosent

Undervisningsansatte: 3,3 prosent

Øvrige kommuneansatte: 3,9 prosent

Helseforetakene: 4,5 prosent

Leder i utdanningsforbundet, Steffen Handal, deler bekymringen.

– Vi fryktet at det som kom, skulle komme: Det viser seg at lærerne kommer dårligst ut igjen. Det er veldig alvorlig både for å rekruttere og beholde lærere i skolen, sier Handal til TV 2.

Det dårlige resultatet for lærerne, skyldes blant annet at lærerne ikke fikk fjorårets lønnstillegg før etter lærerstreikens slutt i september. Istedenfor fra mai, slik man vanligvis gjør.

– Noe kan forklares med det, men det er faktisk sånn at KS som er vår arbeidsgiver, har nedprioritert lærerne både i fjor, men også de fem foregående årene, sier Handal.

NEDPRIORITERT: Utdanningsforbundet føler seg nedprioritert, nok en gang. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2
NEDPRIORITERT: Utdanningsforbundet føler seg nedprioritert, nok en gang. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Tallene fra TBU setter standarden for årets lønnsoppgjør. Handal kan garantere at kravene til KS blir høyere i år.

KS hadde ikke anledning til å kommentere kritikken fra Handal mandag, men viser til en pressemelding der styreleder Gunn Marit Helgesen sier at det er krevende for kommunene å ta igjen andre sektors høyere lønnsutvikling utover rammen som ligger til grunn for nasjonalbudsjettet.

Barneskolelærer Geir Erland er ikke redd for å ta opp lærernes kamp igjen.

– Vi må bare gjenta budskapet helt til de som bestemmer velger å prioritere oss. Men det er mange demotiverte folk, og det kommer til å bli tungt for mange å godta dette.