STRENGERE STRAFF: KrFs Kjell Ingolf Ropstad vil ha strengere straff for menneskehandel. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
STRENGERE STRAFF: KrFs Kjell Ingolf Ropstad vil ha strengere straff for menneskehandel. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Kvalmt og grusomt

I 2018 ble en tenåringsjente fra Romania lurt til Norge med et løfte om et bedre liv. Slik gikk det ikke. Nå vil Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ta grep.

– Det er så kvalmt og grusomt å lese. Dette er mennesker som har hatt en drøm om å komme til Norge for å få et fantastisk liv, og så blir de så grovt utnyttet, sier stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til TV 2.

Onsdag fremmet han et forslag for Stortinget om å gjøre store endringer i strafferammen for menneskehandel.

SLIPPER BILLIG UNNA: Kjell Ingolf Robstad syns de som blir dømt for menneskehandel, slipper for billig unna. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2
SLIPPER BILLIG UNNA: Kjell Ingolf Robstad syns de som blir dømt for menneskehandel, slipper for billig unna. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Det gjør han blant annet som følge av en dom fra Oslo tingrett.

I 2018 ble en tenåringsjente fra Romania lurt til Norge med et løfte om jobb og et bedre liv. I stedet ble hun holdt som tvangsprostituert i en leilighet i Oslo.

Uten at hun var klar over det, hadde nemlig de rumenske mennene som lokket henne til Oslo, annonsert på en eskorteside at hun tilbød salg av seksuelle tjenester.

Mennene instruerte hva jenta skulle gjøre og si til kundene, og truet henne med vold om hun ikke gjorde det de sa.

Ifølge jenta ble hun utsatt for vold av dem flere ganger, kommer det frem i dommen.

– Bør økes til 15 år

– I desperasjon prøver de å slippe unna, men så gjør de jo ikke det. I stedet blir de bare kynisk tvunget til å ha sex med fremmede mannfolk. Det er så forferdelig å lese, og det er grusomme eksempler fra de fornærmede, sier Ropstad.

De tiltalte bakmennene i denne saken ble dømt for menneskehandel. Hovedmannen ble dømt til fem år og tre måneders fengsel, mens resten av de tiltalte fikk mellom tre og fire års fengsel.

Ropstad mener det er altfor lavt, og at grov seksuell utnyttelse i realiteten er voldtekter.

PROSTITUSJON: Kvinnen fra Romania ble utsatt for tvangsprostitusjon. Her fra Karl Johans gate på kveldstid. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
PROSTITUSJON: Kvinnen fra Romania ble utsatt for tvangsprostitusjon. Her fra Karl Johans gate på kveldstid. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg ønsker et høyere straffenivå. For de vanlige menneskehandel-sakene mener jeg det må økes fra seks års strafferamme, til ti år. Og de som betegnes som grove saker, bør økes til femten år, sier Ropstad.

– Utilfredstillende

Statsadvokaten i saken skulle gjerne også sett at strafferammen for menneskehandel i dagens lovverk var høyere.

LAV STRAFF: Statsadvokat Monica Krag Pettersen, mener strafferammen ikke tillater det de mener er riktig straff. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2
LAV STRAFF: Statsadvokat Monica Krag Pettersen, mener strafferammen ikke tillater det de mener er riktig straff. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Alle menneskehandelssaker er alvorlige, men vi ser jo i enkelte saker som gjelder menneskehandel til tvangsprostitusjon, at strafferammen på seks år er for lav, sier statsadvokat, Monica Krag Pettersen.

– Betyr det at dere mener at strafferammen burde vært høyere?

– Ja, vi gjør jo det. Hvis man for eksempel trekker sammenligningen til voldtekt, hvor en voldtekt normalt straffes med fengsel i fire år, og tvangsprostitusjon innebærer elementer som er nær likestilt med voldtekt, så ser vi at seks års strafferamme ikke er nok til å nedlegge påstand om det vi mener er en riktig straff, sier Pettersen.

– Hvordan oppleves det som påtalemyndighet?

– Det oppleves jo som utilfredsstillende å være forhindret fra å nedlegge det man mener er en riktig straff i en sak, sier Pettersen.