Kuttar i mannskapet for å tena meir pengar

Samstundes som talet mannskap om bord i norske ferjer går ned, aukar talet på ulykker. Sjøfartsdirektoratet avviser eit kvart ansvar.

ferge montasje front
ferge montasje front

Fyrste halvår i år har det vore minst 33 ulykker med norske passasjerferjer. Det viser tal frå Sjøfartsdirektoratet, som er dei mest oppdaterte. Dei siste åra har det stadig vorte fleire ulykker, viser statistikken. Sidan fyrste januar 2007 har det vore minst 200 ulukker og nestenulykker med norske ferjer. Det tilsvarar 44 hendingar i året. Dei tala er oppdatert etter fyrste halvår 2011. - Faren for ulykker er stiga

Mer innhold fra TV 2