TYDELIG BUDSKAP: Regionbanksjef Marita Løvik Stadsnes kommer med en klar melding til forbrukerne om å bruke mindre penger. Foto: Sparebank 1 SMN.
TYDELIG BUDSKAP: Regionbanksjef Marita Løvik Stadsnes kommer med en klar melding til forbrukerne om å bruke mindre penger. Foto: Sparebank 1 SMN.
Banksjef bekymret:

– Kutt ut luksusen og start sparing

ÅLESUND (TV 2) Dette er banksjefen som ber forbrukene om å dra kraftig i den økonomiske nødbremsen.

– Spesielt fordi husholdningene her i regionen ikke ser ut til å ha tatt inn over seg at de bør legge om forbruket sitt, sier regionbanksjef Marita Løvik Stadsnes i Sparebank 1 SMN.

Ifølge konjunkturbarometeret til Sparebank 1 SMN er det nemlig to områder i landet som skiller seg ut med et fortsatt høyt forbruk.

– Mens det er pessimisme i næringslivet er det et oppsiktsvekkende paradoks at husholdningene i Trøndelag og Møre og Romsdal ikke har forstått at vi har krevende økonomiske tider foran oss, sier Løvik Stadsnes.

Forbruket øker

I motsetning til resten av landet har det private konsumet fortsatt å øke denne høsten, viser korttransaksjonene:

Tre av fire er ikke spesielt bekymret over egen privatøkonomi.

Åtte av ti regner med å ha penger til overs når faste utgifter er betalt.

Dette er blant annet et resultat som går i helt motsatt retning av SSB sine detaljhandelstall.

– Selv korrigert for prisvekst har privat forbrukt økt med 14 prosent bare i høst, sammenlignet med samme periode i fjor. Vår anbefaling er at forbrukerne må trekke i bremsa nå og være forberedt på trangere tider.

ØKT FORBRUK: Kortbruken i Møre og Romsdal og Trøndelag har økt med 14 prosent. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
ØKT FORBRUK: Kortbruken i Møre og Romsdal og Trøndelag har økt med 14 prosent. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Hun tror mange har lyst til å leve et mer normalt liv etter korona, men renteøkninger og dyrere matvarer gjør at bildet brått har endret seg - selv om folk i Møre og Romsdal og Trøndelag ikke har merket så mye til økt strømpris

Start sparing

Banken er bekymret for at folk flest fremover skal bruke for mye penger i stedet for å skaffe seg en buffer til trangere tider.

– Folk bør ha minst tre månedslønner i buffer for uforutsette kostnader. Spesielt generasjonen som kom inn på boligmarkedet med veldig lav rente har ikke den nødvendige bufferen til å tåle renteøkninger og andre uforutsette utgifter. Det er sikkert en vrien tanke, men nå må det brukes mindre og spares mer, er budskapet til Løvik Stadsnes.

Hva skal folk bruke mindre penger på?

– Det er jo et dilemma. Matvarer, strøm og lån kommer man ikke unna. Da er det på tide å unne seg litt mindre luksus, anbefaler regionbanksjefen.

– Black Friday og julehandelen nærmer seg. Hva er rådet?

– Vi ønsker jo at folk skal handle lokalt og bidra til å holde liv i næringslivet. Men det er ikke den dyreste gaven som teller og jeg vil slå et slag for gjenbruk.