Kutt truer abort-stiftelse

Stiftelsen Amathea, som jobber med oppfølging før og etter abort, risikerer å få et kutt på syv millioner på to år. Nå er de bekymret for kvinnene.

BEKYMRET: Direktør Andrea Skaarer Kreutz i stiftelsen Amathea kjenner på uro for sine ansatte når statsbudsjettet nok en gang kutter i tilskuddet til ordningen. Foto: Foto: Alf Simensen / TV 2
BEKYMRET: Direktør Andrea Skaarer Kreutz i stiftelsen Amathea kjenner på uro for sine ansatte når statsbudsjettet nok en gang kutter i tilskuddet til ordningen. Foto: Foto: Alf Simensen / TV 2

– Til syvende og sist så er det kvinnene som trenger oss at dette går ut over, sier direktør Andrea Skaarer Kreutz i Stiftelsen Amathea til TV 2.

Stiftelsen Amathea er Norges eneste gratis landsdekkende helsetjeneste med oppfølging før og etter abort. Stiftelsen har kontorer i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim.

Tidligere hadde stiftelsen kontorer også i Bodø, Kristiansand, Tønsberg, Skien, Drammen og Hamar. Men da stiftelsen fikk et kutt på seks millioner i statsbudsjettet for 2023, måtte disse lokalkontorene legge ned. I tillegg måtte flere ansatte gå.

Nå ligger de an til å bli kuttet med ytterligere én million i statsbudsjettet for 2024.

– Et kutt på syv millioner på to år er ganske mye for en liten organisasjon.

ÅPENT FOR ALLE: Direktør Andrea Skaarer Kreutz i stiftelsen Amathea forteller at stiftelsen er åpent for kvinner som er over 25, noe ikke vanlige helsestasjoner gjør. 80 prosent av henvendelsene de får er fra kvinner over 25 år. Foto: Foto: Alf Simensen / TV 2
ÅPENT FOR ALLE: Direktør Andrea Skaarer Kreutz i stiftelsen Amathea forteller at stiftelsen er åpent for kvinner som er over 25, noe ikke vanlige helsestasjoner gjør. 80 prosent av henvendelsene de får er fra kvinner over 25 år. Foto: Foto: Alf Simensen / TV 2

– Sykehusene henviser til oss

Skaarer Kreutz frykter nå at millionkuttet i statsbudsjettet vil gjøre at de må ende opp med å gi slipp på enda flere folk. Samtidig forstår hun at de ansatte i stiftelsen kjenner på en uro.

– For de ansatte som var med på den store omorganiseringen og nedbemanningen i år, så er det nok vanskelig å kjenne på at det nok en gang er usikkerhet rundt økonomien, sier Skaarer Kreutz.

– De har lyst til å jobbe her. De brenner for jobben sin og for de kvinnene som trenger oss. Engasjementet er kjempestort, men dette gir nok et signal om at arbeidsplassen ikke oppleves som trygg.

Skaarer Kreutz er likevel tydelig på at de som vil lide mest av kuttet, er kvinnene som kommer til stiftelsen for å få hjelp og oppfølging.

– Vi har 20 års erfaring med akkurat dette. Det er ingen i Norge som har den spesialkompetansen som vi sitter på.

MEDISINSK ABORT: De aller fleste som tar abort, tar en medikamentell abort, ifølge St. Olavs Hospital. Da får man piller som avslutter livet i magen, og fosteret støtes ut. Mange velger å gjøre det i hjemmet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
MEDISINSK ABORT: De aller fleste som tar abort, tar en medikamentell abort, ifølge St. Olavs Hospital. Da får man piller som avslutter livet i magen, og fosteret støtes ut. Mange velger å gjøre det i hjemmet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Begrenset kapasitet

Skaarer Kreutz forteller at stiftelsen allerede har begynt å kjenne på kapasitetsutfordringer.

Hun påpeker at oppgaven de har blitt tildelt fra Helsedirektoratet er å være et utfyllende tilbud til sykehusene.

– Kapasiteten vår begynner å bli ganske begrenset. Hvis vi blir nødt til å skalere ned enda mer, så klarer jeg ikke å se hvor de kvinnene skal gå.

8. mars 2023 la Kvinnehelseutvalget fram sin rapport. I rapporten står det blant annet at «Utvalget understreker behovet for å sikre at kvinner får forsvarlig og god oppfølging før, under og etter abort i Norge.»

Det mener Skaarer Kreutz gjør at kuttet til stiftelsen i statsbudsjettet ikke henger på greip.

– Jeg opplever at de aller fleste partier er opptatt av at kvinner skal få god hjelp. Dette handler nok om at de mangler forståelsen av hvordan realiteten faktisk er i dag.

Realiteten er ifølge Skaarer-Kreutz at de får mye flere henvendelser fra sykehus og fastleger nå enn de gjorde før.

– Det er jo fordi de selv kjenner på sprengt kapasitet.

Direktøren er klar på at stiftelsen Amathea ikke står alene i å drive med oppfølging før og etter abort. De samarbeider tett med fastleger, sykehus og kommunehelsetjenester.

– For noen er det helt riktig å bruke de tjenestene, men for andre blir det helt feil. Da trenger de noen som oss. Sammen klarer vi å dekke det behovet kvinnene har.

– Trist og problematisk

I fjor fortalte TV 2 om en abortstudie utført ved Senter for kvinne-, familie- og barns helse ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Studien besto av 24 kvinner som fortalte om sin opplevelse av å ta medikamentell abort i Norge. Kvinnene fortalte i stor grad å ha blitt møtt med lite omsorg og varme.

En av forfatterne bak studien, seniorforsker og psykologspesialt Idun Røseth, sier til TV 2 at det er uheldig at regjeringen for andre år på rad kutter i bevilgningene til Amathea.

STUDIE: Seniorforsker Idun Røseth ved sykehuset i Telemark er en av forfatterne bak studien. Hun forteller at kvinnene som tok abort i Norge i stor grad følte seg som en byrde for helsevesenet. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2
STUDIE: Seniorforsker Idun Røseth ved sykehuset i Telemark er en av forfatterne bak studien. Hun forteller at kvinnene som tok abort i Norge i stor grad følte seg som en byrde for helsevesenet. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

– Jeg synes det er trist og problematisk. Amathea er den eneste landsdekkende tjenesten som tilbyr kvinner muligheten som tilbyr kvinner å snakke om det vanskelige valget, både før aborten, men også å bearbeide det i etterkant, sier Røseth til TV 2.

Hun mener det er et tydelig behov for Amathea.

– Det er ikke så vidt meg bekjent ingen sykehus som har systematisk tilbud om oppfølging etter abort. Regjeringen følger ikke anbefalingen fra sitt eget utvalg.

– Kan få råd fra fastlegen

Statssekretær Ellen Rønning Arnesen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en e-post til TV 2 at stiftelsen Amathea gjør en viktig og god jobb med å tilby veiledning til kvinner og par.

Hun har også forståelse for at det oppleves utfordrende å håndtere en redusert bevilgning.

– Samtidig er det viktigste at gravide som vurderer abort, har krav på informasjon råd og veiledning. Det kan de få av både fastlegen, helsestasjonen, skolehelsetjenesten og gynekologisk avdeling på sykehusene, skriver Rønning-Arnesen.

STATSEKRETÆR: Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet sier at stiftelsen Amathea er et viktig supplement for råd og veilendning. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
STATSEKRETÆR: Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet sier at stiftelsen Amathea er et viktig supplement for råd og veilendning. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Rønning-Arnesen påpeker at Helsedirektoratet har en tilskuddsordning hvor Amathea og andre organisasjoner kan søke midler fra.

Andrea Skaarer Kreutz opplyser til TV 2 at stiftelsen Amathea søkte midler fra tilskuddsordninger, men at alle prosjektene ble avvist.

Sommeren 2022 oppnevnte regjeringen et eget abortutvalg. Utvalget skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og vurdere alternativer til dagens abortnemnder.

– Abortutvalgets NOU kommer i desember, så innholdet er det for tidlig å si noe om. På generelt grunnlag ønsker regjeringen å bedre oppfølgingen både før og etter abort, og det er en av grunnene til at vi har bedt Abortutvalget om å komme med konkrete forslag til hvordan vi både kan sikre god veiledning og rådgivning, skriver Rønning-Arnesen.