Kunnskapsdepartementet anbefaler å avlyse eksamen

Alle ordinære eksamener for ungdomsskolen og videregående skole avlyses våren 2022.

Klokken 09 fredag holdt kunnskapsdepartementet en pressekonferanse om eksamen våren 2022.- I snart to år har pandemien preget livet til barn og unge i Norge. Selv om vi i stor grad har klart å holde skolene åpne, har vi ikke klart å gi fullverdig undervisning mange steder. Særlig de eldste elevene har hatt mye digital undervisning, sier Tonje Brenna fredag morgen.Varierende forholdSærlig i Oslo har mange elever på videregående og ungdomsskolen hatt mye digital undervisn