Feller dom over fastlege-ordningen:

Kun ni prosent av medisinstudentene vil bli fastlege

En gjennomgang av fastlegeordningen viser at ordningen er svært presset, sliter med rekrutteringen og at mange pasienter opplever fastlegene som for travle. I Bergen er det ingen flere ledige plasser på fastlegelistene.

FASTLEGE: Barn som blir sjekket av fastlege. Illustrasjonsfoto.
FASTLEGE: Barn som blir sjekket av fastlege. Illustrasjonsfoto. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Helsedirektoratet la onsdag klokken 13 frem en gjennomgang de har gjort av fastlegeordningen i Norge.Finn Holm, ansvarlig for EY sin helsegruppe, la fram hovedtrekkene de har avdekket.- Arbeidsbelastningen øker, og en betydelig andel av fastleger opplever belastningen som uhåndterbar, sier Holm.- Blant de fastlegene som opplever at belastningen er økende, opplever mange at livskvaliteten deres er betydelig redusert. Samtidi