Nedbemanning i politiet:

– Kun et tidsspørsmål før det vil føre til tap av menneskeliv

Med Senterpartiet i regjering er det blitt færre politi i distriktene. Nå vil Høyre ansette 462 arbeidsledige politifolk.

VERST I VEST: Siden målet om to politifolk per tusen innbygger ble nådd i 2020, har pilene pekt i feil retning. I Vest og Sør-Vest politidistrikt er det verst. – Vi er blitt veldig sårbare, sier politioverbetjent Ole Kristoffer Tveiten. Foto: Robert Reinlund / TV 2
VERST I VEST: Siden målet om to politifolk per tusen innbygger ble nådd i 2020, har pilene pekt i feil retning. I Vest og Sør-Vest politidistrikt er det verst. – Vi er blitt veldig sårbare, sier politioverbetjent Ole Kristoffer Tveiten. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Det er ingen god følelse å ta den telefonen.

Klokka fire, natt til forrige søndag, får politiet melding om en utagerende og voldelig mann som går rabiat i Solund kommune.

Men med en utrykkingstid på over to og en halv time måtte politiet selv ringe andre nødetater for å raskere få kontroll på situasjonen.

– Jobber du i ambulanse eller i det lokale brannvesenet, burde du få slippe å slåss for å få kontroll på en farlig person. Det er politiets jobb, sier politioverbetjent Ole Kristoffer Tveiten.

BEKYMRET: Knut Inge Hordvik er innsatsleder i et av områdene med landets laveste politidekning. Hver vakt må han prioritere hvem som får hjelp av politiet og hvem som ikke får det. Foto: Robert Reinlund / TV 2
BEKYMRET: Knut Inge Hordvik er innsatsleder i et av områdene med landets laveste politidekning. Hver vakt må han prioritere hvem som får hjelp av politiet og hvem som ikke får det. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Vil føre til tap av liv

Hendelsen er ikke uvanlig. For det blir stadig lenger mellom politipatruljene – både i by og land.

– Vi er blitt veldig sårbare. Konsekvensen av å bli færre er at vi bruker lengre tid på å nå frem til folk som virkelig trenger oss, sier Tveiten.

Han er politioverbetjent i Nordhordland i Vest politidistrikt og tillitsvalgt i et av områdene i landet med lavest politidekning.

– En dag vil det føre til tap av menneskeliv fordi vi ikke rakk frem i tide. Det er bare et tidsspørsmål før det skjer her hos oss.

MÅ BE OM HJELP: Støtt og stadig må politiet selv be om hjelp - fra ambulanse eller brannvesenet - til å løse oppdrag. – Beredskapen er uansvarlig, sier politioverbetjent og tillitsvalgt i GDE Hordaland, Ole Kristoffer Tveiten. Foto: Robert Reinlund / TV 2
MÅ BE OM HJELP: Støtt og stadig må politiet selv be om hjelp - fra ambulanse eller brannvesenet - til å løse oppdrag. – Beredskapen er uansvarlig, sier politioverbetjent og tillitsvalgt i GDE Hordaland, Ole Kristoffer Tveiten. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Løftebrudd

Stikk i strid med Senterpartiets egne løfter har det er blitt færre politifolk på justisminister Emilie Enger Mehls vakt.

Se hva justisministeren svarer lenger ned i saken.

Gjennom en rekke saker har TV 2 fortalt om den svært pressede situasjonen i Politi-Norge. Ni av tolv politidistrikt må nedbemanne og flere politimestere har ytret at de er bekymret.

STADIG FÆRRE: Politiets nedbemanning har gått hardest ut over politiet i Sør-Norge. Foto: Frode Hoff / TV 2
STADIG FÆRRE: Politiets nedbemanning har gått hardest ut over politiet i Sør-Norge. Foto: Frode Hoff / TV 2

Politidirektoratet erkjenner også at politiet nå sliter med å balansere kravene, og at oppklaringsprosenten synker i takt med nedbemanningen.

Men politikernes tverrpolitiske målsetting svinner også hen.

To per tusen

Siden tidlig 2000-tallet har det vært bred politisk enighet om at det skal være to politiårsverk per tusen innbygger. Målet ble først nådd i slutten av 2020, under borgerlig regjering.

KAKE: Sigve Bolstad feiret at målet om «to per tusen» ble nådd november 2020. Den gang var han leder for Politiets Fellesforbund. I dag er han justisministerens statssekretær i en tid hvor det stadig blir færre politifolk. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix
KAKE: Sigve Bolstad feiret at målet om «to per tusen» ble nådd november 2020. Den gang var han leder for Politiets Fellesforbund. I dag er han justisministerens statssekretær i en tid hvor det stadig blir færre politifolk. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

Selv om målet den gang ble nådd nasjonalt, er det i dag bare fire politidistrikt som har en politidekning på to per tusen.

Og siden målet ble nådd har pilene pekt i feil retning i alle distrikt.

– Følelse av avmakt

Verst er det i Sør-Vest og Vest politidistrikt, som per innbygger har færrest politifolk i landet. Begge politidistriktene har i år måttet nedbemanne på grunn av trang økonomi.

– Det er en følelse av avmakt, at du som politi ikke klare å levere i tjenesten, sier Martin Kjelby, leder i Politiets Fellesforbund Vest.

Han forteller om stor frustrasjon i rekkene, og at mange i politiet – både ledere og ansatte – nå river seg i håret.

BELASTET: Politiet blir færre folk, men får flere oppgaver. Martin Kjelby, leder i PF Vest, forteller at arbeidsbelastningen gjenspeiler et høyt sykefravær. – Folk er slitne. Foto: Robert Reinlund / TV 2
BELASTET: Politiet blir færre folk, men får flere oppgaver. Martin Kjelby, leder i PF Vest, forteller at arbeidsbelastningen gjenspeiler et høyt sykefravær. – Folk er slitne. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Det er helt åpenbart blitt vanskeligere å få vaktlistene til å gå opp. Både på patrulje og på etterforskning. Og det har ikke blitt færre straffesaker av den grunn, sier Kjelby.

Vil ansette nesten 500

Skal landets 12 politidistrikt nå «to per tusen»-målet, mangler det i dag nesten 1700 politifolk.

– Det har blitt 255 færre politifolk i politidistriktene under denne regjeringen enn for to år siden. Den utviklingen vil vi snu, sier justispolitisk talsperson for Høyre, Sveinung Stenstad.

I sitt alternative budsjett, som i sin helhet legges frem på torsdag, setter Høyre av 400 millioner friske midler til politiet.

SVEKKET: Det hjelper ikke at budsjettene er større. Det vi må måle på er hvor mange politifolk som er ute i jobb, sier Sveinung Stensland i Høyre. Foto: Robert Reinlund / TV 2
SVEKKET: Det hjelper ikke at budsjettene er større. Det vi må måle på er hvor mange politifolk som er ute i jobb, sier Sveinung Stensland i Høyre. Foto: Robert Reinlund / TV 2

For mens behovet for flere politifolk sjeldent har vært større, står flere hundre politifolk arbeidsledig.

– I vårt budsjett setter vi av penger til å ansette alle de 462 politifolkene som står uten jobb i løpet av 2024, sier Stensland.

Langtidsplan

Han er bekymret for utviklingen og trekker spesielt frem kutt i politiets forebyggende arbeid.

– Vi har folkevekst, store flyktningstrømmer og krig i Europa. Da burde man styrke politiet og ikke svekke det, slik regjeringen nå gjør, sier Stensland.

MANGLER FOLK: Skulle Vest politidistrikt nådd målet om to politifolk per tusen innbygger hadde de manglet over 250 folk. På landsbasis er tallet 1700. Foto: Robert Reinlund / TV 2
MANGLER FOLK: Skulle Vest politidistrikt nådd målet om to politifolk per tusen innbygger hadde de manglet over 250 folk. På landsbasis er tallet 1700. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Høyre vil også skrote regjeringens planer om å gjenåpne ti politikontor – kontor politiet selv ikke ville ha – og lage en langtidsplan for politiet i likhet med Forsvaret.

TV 2 har stilt en rekke spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl, men får beskjed om at hun viser til tidligere svar.

Spørsmål til justisministeren

  • Det er blitt flere hundre færre politifolk ute i distriktene på din vakt. POD varsler like utsikter for 2024. Er justisministeren trygg på at bemanningsnivået i Politi-Norge, med færre folk og flere oppgaver, er forsvarlig?

Svar fra departementet: Dette har vi svart på tidligere og vi viser til tidligere svar.

TV 2 finner ingen tidligere svar fra Mehl om hun mener nivået er forsvarlig.

  • Politiet sier de har fått flere oppgaver, men mindre ressurser. De spør hva justisministeren mener politiet skal gjøre mindre av?

Svar fra departementet: Dette har vi svart på tidligere og vi viser til tidligere svar.

TV 2 finner ingen tidligere svar fra Mehl om hun mener politiet skal gjøre mindre av.

  • Så til løftene Sp har gitt. En mnd. før Stortingsvalget lovet Sp at politibemanningen skal økes til 2 politifolk per 1000 innbygger også i det enkelte politidistriktet. Er ikke dette et løftebrudd?

Svar fra departementet: Dette har vi svart på tidligere og vi viser til tidligere svar.

TV 2 har verken stilt spørsmålet før eller fått svar.

  • Høyre mener regjeringen har svekket politiet, og viser til at det er blitt færre politi på din vakt.

Svar fra departementet: Dette har vi svart på tidligere og vi viser til tidligere svar.

Her svarer Mehl på Høyres påstand om et svekket politi.

Under én politi

I omegnskommunene til Bergen er politidekningen blant de dårligste i landet.

– Hos oss er tallet 0,9. Altså under én politi per tusen innbygger, sier politioverbetjent Tveiten.

HASTER: Politioverbetjent Tveiten mener myndighetene må være mer lydhør. – Det henger ikke sammen å kutte i politiet mens arbeidsbelastningen blir mangedoblet. Det må bevilges mer penger, og det haster. Foto: Robert Reinlund / TV 2
HASTER: Politioverbetjent Tveiten mener myndighetene må være mer lydhør. – Det henger ikke sammen å kutte i politiet mens arbeidsbelastningen blir mangedoblet. Det må bevilges mer penger, og det haster. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Han forteller at de verken rekker frem i tide eller har tid til å etterforske saker som er viktige for folk.

– Med så lang utrykkingstid får hendelser pågå i lang tid før politiet kommer frem. Bemanningen er på et absolutt bunnivå, og jeg vil si den er uforsvarlig, sier han.