Kritiske til muslimsk fredagsbønn i gymsal

Muslimsk Studentsamfunn har bedt om å få bruke en gymsal på universitetet på Blindern til bønn en halvtime hver fredag, men universitetsledelsen er skeptisk.

Dekanene Hans Petter Graver ved det juridiske og Trygve Wyller ved det teologiske fakultet er kritiske til en slik bruk av fellesarealene. De etterlyser en prinsipiell debatt om hvordan man skal innfri kravene til religionsutøvelse og samtidig verne det felles, sekulære rom, skriver Uniforum, internavisen på Blindern.

Tilstrømningen til universitetets bønnerom for muslimer er spesielt stor fredag formiddag. Da kommer mellom 40 og 80 muslimer for å be.

– At vi er så mange, gjør at vi må stå i kø for å be i flere omganger, forteller Bushra Ishaq, leder for Muslimsk Studentsamfunn ved Universitetet i Oslo.

– Vi har bedt ydmykt om å få bruke en aerobicsal til bønn en halvtime hver fredag, og det forbauser meg at dekanene gjør dette til en stor sak, sier hun.

Ishaq mener muslimenes fredagsbønn ikke kan sammenlignes med de kristnes høymesse, slik dekan Trygve Wyller hevder.

– Islam pålegger oss å be fredagsbønn, men denne varer i høyst 20 minutter, sier Ishaq.

– Å tillate muslimske studenter å holde en hovedseremoni i et så markant lokale som gymnastikksalen, vil endre det sekulære rommet. Før vi foretar en så overgripende endring, bør vi ha en prinsipiell diskusjon, poengterer dekan Hans Petter Graver. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2