VOKSER: Dersom du ikke betaler på en av Melins betalingsautomater etter endt legetime kan du få store gebyr i ettertid. Foto: Illustrasjon
VOKSER: Dersom du ikke betaler på en av Melins betalingsautomater etter endt legetime kan du få store gebyr i ettertid. Foto: Illustrasjon
syke med dårlig råd rammes hardt:

Kritisk til inkassobyrå: Legeregningen din på 200 kroner kan vokse til 5000

Ett selskap styrer nå stadig flere av landets legers pasientjournaler, betaling, fakturering og inkassovirksomhet. – Problematisk at ett selskap har så mye makt over alle sidene i primærhelsetjenesten, sier leder i rådet for legeetikk.

I 2009 fikk lege Jesper Melin en idé om hvordan han kunne redusere sin egen arbeidsbelastning og få mer tid til pasientene sine. Ideen ble til en bedrift, som igjen ble til et konsern.I dag benytter mer enn 75 prosent av Norges allmennleger og legevakter Melin Medicals selvbetjeningsløsninger for pasientadministrasjon og betaling.Og Jesper Melins selskaper drar inn hundrevis av millioner.Det hele startet da den dansk

Mer innhold fra TV 2