RØDTS REPRESENTANT: Mímir Kristjánsson er blant Rødts stortingsrepresentanter, og er valgt inn fra Rogaland. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
RØDTS REPRESENTANT: Mímir Kristjánsson er blant Rødts stortingsrepresentanter, og er valgt inn fra Rogaland. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Kritiserer NAV for å være for streng: Nå vil Rødt hente tilbake korona-tiltak

Rødts Mimir Kristjansson kritiserer NAVs håndtering av sosialstønader. Tirsdag tok partiet til ordet for å senke kravene.

Flere husholdninger står overfor vanskelige økomiske tider. Inflasjon, økte strømregninger og dyrere varer og tjenester preger lommeboken til mange nordmenn.

Hjelpeorganisasjoner har over tid varslet om matkøer som stadig blir lengre. Dette har blant annet VG, NRK og også TV 2 skrevet om.

I ni store, norske byer krymper derimot sosialhjelpskøen hos NAV, skriver Klassekampen.

Nå har Rødt fremmet et forslag partiet mener vil bistå husholdninger som sliter.

Fattigdomskrise

– Vi har en fattigdomskrise i Norge, men så går de ikke til NAV. De belager seg på frivillige, som så absolutt gjør et hederlig arbeid, men det er en fallitterklæring av staten.

Det sier Mimir Kristjansson, Rødts 1. kandidat i Rogaland og stortingsrepresentant, til TV 2.

Sosialtjenesteloven:

Sosialtjenestelovens formål er å hjelpe vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet. Økonomisk sosialhjelp etter sosialtjenesteloven er en kommunal tjeneste.

Loven skal sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

I henhold til loven kan ikke personer som søker bistand være formuende eller bemidlet i det de søker om økonomisk hjelp.

NAV-kontoret i kommunene står fritt til å vurdere hvert enkelt tilfelle; momenter som inntekter og utgifter, behov og livssituasjon er blant kriteriene kontorene vurderer. I praksis kan to ulike kommuner, som vurderer samme søker, konkludere ulikt.

Kilde: Lovdata

I slutten av mars 2020, som følge av pandemien, røsket man opp i det norske trygdesystemet. Blant tiltakene som ble innført, var en såkalt veileder for NAV sin sosialstønad.

Oppfordringen til NAV-kontorene i kommunene var veldig rett frem: Senk kravet for å få innvilget sosialstønad.

Veilederen varte kun frem til 30. juni 2022

Tirsdag 22. november 2022 ba Rødt regjeringen om å gjeninnføre veilederen. Partiet vil at regjeringen skal vurdere kommunenes selvråderett.

  • Sosialtjenesteloven slår fast at personer som er bemidlet ikke har krav på tjenesten.
  • Siden tjenesten er kommunal er det opp til hver enkelt kommune i Norge å vurdere hvor vidt søkere er for bemidlet til å få søknaden innvilget.
  • Slår det kommunale NAV-kontoret fast at søker er for bemidlet, kan vedkommende bli bedt om å selge verdier for å få søknaden innvilget.

Rødt mener NAV-kontorene i kommunene rett og slett er for strenge.

– Er det slik at en er redd for å kvitte seg med noe en eier, som en nesten ferdig nedbetalt bil eller et hus, kan dette i praksis bidra til å presse folk lenger ut i fattigdom, sier Kristjansson til TV 2.

– Det er urimelige krav å stille for å få en veldig moderat ytelse, som de fleste har i en veldig kort periode.

Kritiserer NAV

Han stiller spørsmål ved hvorfor NAV virker til å ha lagt den tidligere veilederen helt bort.

– Når vi omsider bevegde oss tilbake til en normalsituasjon, etter pandemien, gikk NAV tilbake til en stiv og vanskelig retningslinje, hvor en nærmest mistenkeliggjør folk som er i nød, sier Kristjansson til TV 2.

– Mange syns det er jævlig ubehagelig.

Han sier det er vanskelig å ansvarliggjøre noen i det kommunale NAV, og mener det er på tide med en nasjonal oppdatering av retningslinjene kommunene må forholde seg til.

– Har man gitt kommunene for mye frislipp?

– Nei, men jeg mener de er for strenge med folk. Vi har gjort det for vanskelig å få hjelp fra velferdsstaten.

NAV er forelagt Mimir Kristjansson sin påstand. Etaten vil ikke stille til intervju. På e-post skriver de derimot at etaten ikke kjenner seg igjen i påstanden om at de mistenkeliggjør personer som søker sosial stønad.

Det er NAVs Arbeids- og tjenesteavdeling som svarer på vegne av NAV.

TV 2 har spurt etaten om veilederen ga ønsket effekt under pandemien, om NAV opplevde flere søknader, og hvor vidt antall godkjente søknader i perioden 30. mars 2020 til 30. juni 2022 økte eller ei.

NAV Arbeids- og tjenesteavdeling er ikke kjent med effekten. Ettersom økonomisk sosialhjelp er en kommunal tjeneste, henviser NAVs Arbeids- og tjenesteavdeling videre til NAV-kontorene i kommunene.

I dag har NAV 268 kontorer i norske kommuner og bydeler.

Leder til økt fattigdom

Loven forklarer at en ikke kan være formuende eller bemidlet når en søker sosialstønad. Er det ikke riktig at NAV har verktøy som passer på at enkeltpersoner ikke stikker fingrene sine i fellesskapets lommebok for egen vinning?

– Hvis du kommer på NAV-kontoret og eier en Lamborghini og villa på Bygdøy, og likevel tenker at du skal berike deg på offentlighetens midler, er jeg sikker på at NAV klarer å løse det, svarer Kristjansson.

Og legger til:

– Vi vil heller ikke forby NAV fra å kunne be om dokumentasjon, men vi mener NAV skal være mye mer tilbakeholden på dette punktet. Krav om å selge unna verdigjenstander må være forholdsmessig.

Slående rapport

890.000 husholdninger er «utsatte», 280.000 husholdninger beskrives som «sliterne», og 130.000 norske husholdninger er «ille ute».

Beskrivelsene stammer fra den nå mye diskuterte SIFO-rapporten, som påpeker at husholdningene sin økonomiske trygghet er dårligere stilt nå, enn under pandemien.

Rapporten, i likhet med Klassekampens undersøkelse, viser at folk heller tyr til frivillige organisasjoner, enn NAVs sosialstønad.