Kripos bekymret – mener Norge ikke har kontroll

Mens TikTok er i ferd med å etablere et stort datasenter i Norge, er Kripos bekymret over manglende kontroll.

BEKYMRET: Kripos har bedt Justisdepartementet om å gi dem noen verktøy til å bekjempe kriminalitet som datasentre potensielt kan tiltrekke seg. Foto: Trygve Indrelid / NTB
BEKYMRET: Kripos har bedt Justisdepartementet om å gi dem noen verktøy til å bekjempe kriminalitet som datasentre potensielt kan tiltrekke seg. Foto: Trygve Indrelid / NTB

I februar 2018 la daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen frem en langsiktig plan for å gjøre Norge til en «datasenternasjon».

Den 47 sider lange strategiplanen er rik på ord som «investeringer», «mulighet» og «skatt», mens «risikovurdering» og «trusler» ikke er nevnt én eneste gang.

– De planene som man har for datasenternæringen i Norge nå, mangler vesentlige risikovurderinger, sier politiadvokat Knut Jostein Sætnan i Kripos til TV 2.

Reviderer lov nå

Regjeringen arbeider for tiden med en revidert versjon av denne strategien. I tillegg jobbes det med en ny formulering av loven om elektronisk kommunikasjon, den såkalte «ekom-loven».

Enn så lenge har ikke Kripos sett noen beroligende tegn fra politisk hold.

– Dagens lovgivning og strategier, og også forslagene til endring i ekomloven, svarer ikke på utfordringene vi allerede står overfor. Det er vi opptatt av at de må ta hensyn til, sier Sætnan.

Kripos leverte inn sin uttalelse i høringsrunden til ekomloven allerede i august i fjor, men er så bekymret for situasjonen at etaten i tillegg sendte en formell henvendelse til Justisdepartementet før jul.

I henvendelsen ber Kripos om at det blir gitt en «reell mulighet for myndighetsoppfølging» overfor datasenternæringen.

«Kripos bekymring er vedvarende» og «vi finner det nødvendig å på ny understreke vår bekymring ved formell henvendelse til Justis- og beredskapsdepartementet», står det i henvendelsen, som ble levert 8. desember.

Førsteamanuensis Gaute Wangen ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi hos NTNU sier til TV 2 at politiet, selv med flere verktøy i kassa, vil ha en utrolig vanskelig jobb med å kontrollere datasentre.

– Selv om man får mulighet til å inspisere, er det utrolig vanskelig som IT-sikkerhetsrevisor å avsløre hvordan data behandles. Det er utrolig utfordrende. Si at et hus er bygd, og så kommer du etterpå som bygningsinspektør og skal finne ut hva som er bak veggen. Det finner du ikke ut uten å rive ned veggen. Og det får du sjelden lov til å gjøre, sier Wangen til TV 2.

Regulerer seg selv

– Vi vet at datasentre benyttes som middel for å begå kriminalitet i mange forskjellige former. Det kan være løsepengevirus, overgrepsmateriale; alt som foregår på data vil i mange tilfeller være innom et datasenter, forklarer Sætnan.

Politiadvokaten poengterer at Kripos anser datasentre som viktig infrastruktur og som noe Norge trenger.

– Men vi trenger en kontrollert og ansvarlig etablering. Det mener vi ikke er tilfellet akkurat nå. Nå er det næringen selv som regulerer hva slags informasjon de vil gi til politiet. I motsetning til for eksempel telekomindustrien, som er underlagt tilretteleggingsplikt når det gjelder lovbestemt bruk av tvangsmiddel. Det er et viktig poeng, sier Sætnan til TV 2.

Kripos er i dag så maktesløse overfor datasentre at det er vanskelig å være behjelpelig når andre land tar kontakt om saker.

– Vi får henvendelser fra andre land som ber om hjelp til å innhente data fra norske datasentre, men den norske reguleringen i dag gjør det vanskelig, og i noen tilfeller umulig, å innhente disse opplysningene, forteller politiadvokaten.

TV 2 har bedt Justisdepartementet om en kommentar, men har ikke umiddelbart fått svar.

Kan tiltrekke kriminelle

Kripos' bekymring for datasentre er generell, og TikTok er ikke nevnt i henvendelsen som ble sendt til Justisdepartementet før jul.

TikToks datasenter-satsing på Hamar ble heller ikke offentlig kjent før i mars, ganske nøyaktig tre måneder etter at Kripos sendte bekymringshenvendelsen.

TV 2 har tidligere skrevet at Justisdepartementet ikke visste om TikToks planer på Hamar og at «det er naturlig å se nærmere på saken for å vurdere blant annet nasjonale sikkerhetshensyn».

Og Kripos anser altså datasentre som nyttig.

– Det er en del av nåtiden og en del av fremtiden. Men det gjelder også for de kriminelle. Det er ingen tvil om at datasentre verden rundt er en viktig del av den kriminelle infrastrukturen de bruker for å begå kriminalitet, sier Sætnan.

– Jo mindre og jo dårligere en datasenternæring er regulert i et land, jo bedre og mer attraktiv vil det landet være å bruke for kriminelle aktiviteter.