Krigsforbryterdømt krever dommen opphevet

Mirsad Repak (44) kan ikke dømmes for det han gjorde under krigen på Balkan, mener advokat John Christian Elden.

Advokat Elden fortsetter onsdag sitt hardkjør i rettssystemet for å få norsk-bosniske Mirsad Repak (44) frikjent. Får han medhold i Høyesterett vil resultatet bli at Repak går ut av prosessen som en juridisk sett skyldfri mann.

Elden har allerede nådd fram med sitt hovedkrav: at den nye straffelovens bestemmelser om krigsforbrytelser ikke kan gis tilbakevirkende kraft. Det betyr at dommen fra Borgarting lagmannsrett for 13 tilfeller av krigsforbrytelser mot personer som satt internert i Dretelj-leiren i Bosnia-Hercegovina må oppheves.

Dermed skal Høyesterett avgjøre om forholdene Repak er dømt for kan rammes av den gamle straffelovens paragraf 223 – om frihetsberøvelse.

Repak skal ifølge lagmannsrettsdommen i en tremånedersperiode i starten av konflikten på Balkan ha deltatt i interneringen sommeren 1992.

Når Høyesterett onsdag behandler Repaks anke over straffeutmålingen – og Riksadvokatens motanke – vil Elden prosedere på at lagmannsrettens dom mot norskbosnieren blir opphevet, subsidiært at han ikke idømmes noen straff. Elden mener lagmannen tok feil da han ga juryen sin rettsbelæring.

– Forholdene som lagmannen ga uttrykk for var straffbare, rammes ikke av bestemmelsene om frihetsberøvelse, sier han til NTB.

Alle andre lovbestemmelser som er relevante, har strafferammer som medfører at forholdene i Repaks sak er foreldet. Elden påpeker også at Bosnia selv har vedtatt å gi amnesti for forhold som ikke er krigsforbrytelser.

– Da mener vi det ikke er riktig at han i stedet skal straffes i Norge, sier Elden.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch tror Høyesteretts ankeutvalg faller ned på at Repak kan dømmes for ulovlig frihetsberøvelse og mener at straffeutmålingen derfor er korrekt.

Etter at Jugoslavia gikk i oppløsning på starten av 1990-tallet, gikk Repak inn i den kroatiske geriljaen HOS og skal ha bidratt til interneringen i Dretelj leir. Fangene ble utsatt for omfattende overgrep, ifølge FN.

Repak ble i Borgarting lagmannsrett likevel dømt til fire og et halvt års fengsel for 13 tilfeller av krigsforbrytelser – mot navngitte personer – men frifunnet for systematiske angrep mot sivilbefolkning.

Repak har også bedt om ny behandling av sakens sivile side: Erstatningskravet til personene Repak er dømt for å ha forbrutt seg mot. Høyesterett skal torsdag starte vurderingene av om det er norsk eller jugoslavisk rett som skal brukes når erstatningsbeløpene skal utmåles. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2