KrF vil lovfeste rett til aktiv livshjelp

Kristelig Folkeparti (KrF) vil øremerke 2,8 milliarder kroner til såkalt aktiv livshjelp de neste fire årene.

KrF-leder Dagfinn Høybråten og partiets helsepolitiske talsvinne Laila Dåvøy la fredag fram partiets plan for aktiv livshjelp. Planen om å lovfeste lindrende og verdig hjelp til syke helt til det siste, fremmes som et klart nei til aktiv dødshjelp, i motsetning til hva Fremskrittspartiets landsmøte gikk inn for i vår.

– Dette er et viktig verdispørsmål. Vi tror lindrende behandling ved livets slutt er et mye bedre og riktigere alternativ enn å åpne for aktiv dødshjelp, slik Frp gjør, sier Høybråten til NTB.

– Det blir håpløst at KrF bruker dette mot oss, for sammenligningen blir ikke reell. Frp vil også legge til rette for omsorg i livets sluttfase, og livshjelp, sier leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, Harald Tom Nesvik (Frp), til NTB.

Nesvik mener KrFs plan gjelder en annen type pasienter enn dem som vil være aktuelle for aktiv dødshjelp.

– Det er kun i særskilte, ekstreme tilfeller vi vil åpne for aktiv dødshjelp. Dette gjelder pasienter det ikke er mulig å hjelpe på noen annen måte, eller gi smertebehandling, sier han.

– Her blir vi ivaretatt på alle mulig måter, sier Anita Gulbrandsen, som er pasient på hospicets døgnpost, som har tolv plasser.

Det er avdelinger som Hospice Lovisenberg KrF vil se mer av i framtida. I tillegg vil de styrke det oppsøkende helsetilbudet i kommunene.

– Vi vil at alle skal kunne få tilbud om livshjelp der de bor. Derfor må det opprettes flere hospiceavdelinger på sykehusene og flere sengeplasser for lindrende behandling i kommunene, sier Dåvøy.

– Pleie i livets siste fase skal ikke lønne seg. Det blir meningsløst å snakke om inntjening, så vi vil fullfinansiere livshjelp, sier Høybråten.

Frp har tidligere forslått en statlig finansieringsordning for etablering og drift av hospice, og forslaget fikk støtte fra de andre opposisjonspartiene.

I en stortingsdebatt i mai mente stortingsflertallet at det vil være mer kostnadseffektivt å satse på hjelp i livets sluttfase ved sykehus, sykehjem og i pasientenes egne hjem. De viste til en uttalelse fra Legeforeningen om at det totalt sett bare vil være noen få som kan dra nytte av et slikt tilbud. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2