INGEN BEKJENNELSE: KrF går inn for å fjerne bekjennelsesparagrafen. Forslaget innebærer at tillitsvalgte ikke trenger å bekjenne seg til den kristne tro. (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/SCANPIX)
INGEN BEKJENNELSE: KrF går inn for å fjerne bekjennelsesparagrafen. Forslaget innebærer at tillitsvalgte ikke trenger å bekjenne seg til den kristne tro. (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/SCANPIX)

KrF-utvalg foreslår å fjerne kristenkrav

Et enstemmig strategiutvalg i Kristelig Folkeparti går inn for å fjerne kravet om at tillitsvalgte i partiet skal være bekjennende kristne.

Utvalgets leder og nestleder i KrF, Dagrun Eriksen, sier at bekjennelsesparagrafen ikke fungerer godt nok.

– Vi må lage noe tryggere og sterkere enn dagens ordning. For meg er bekjennelsesparagrafen et veldig diffust lim, sier Eriksen til Vårt Land.

Formål fremfor tro

Hun mener at tillitsvalgte i framtiden bør forplikte seg på formål fremfor tro.

– Det vi vet er at en bekjennende kristen ikke automatisk gir en KrF-er. Det er formålet vi må være forpliktet på, menneskeverdet, forvalteransvaret og nestekjærligheten, sier Eriksen.

Foruten at kravet til kristen tro foreslås fjernet, går utvalget inn for å styrke den eksisterende formålsparagrafen. Utvalget har ikke klart å samle seg om et felles forslag til ny formålsparagraf. Derfor lanserer utvalget to alternativer.

Bygger på Bibelen

Begge alternativene er tydelig på at partiets verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, samt at formålet er å fremme en politikk bygget på menneskeverdet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

I oktober skal strategiutvalget legge fram sin rapport. Endring av bekjennelsesparagrafen krever to tredelers tilslutning på landsmøtet, og saken må behandles på minst to landsmøter. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2