Krever millionerstatning etter Froland-brannen

Forsikringsselskapet Skogbrand krever 10 millioner kroner av Østre Agder Brannvesen etter Froland-brannen på grunn av dårlig beredskap og mangelfull slokking.

Styret i forsikringsselskapet besluttet dette torsdag, får NTB opplyst.

Bakgrunnen for kravet er dårlig beredskap og mangelfullt slokkearbeid ved den store skogbrannen i Froland sommeren 2008.

Frolandsbrannen sommeren 2008 var etterkrigstidens største skogbrann. Totalt ble 27.000 dekar skog og utmark skadet, med et produktivt areal på 19.000 dekar. Skadeerstatning for ødelagt skog var 21,5 millioner kroner. Samtlige tolv skogeiere som ble direkte berørt var forsikret. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2