Krever melkekartong-endring: – Det blir feil

Q-meieriene lanserer melk som har «25 prosent lavere klimaavtrykk». Forbrukerrådet og klimaforsker reagerer på markedsføringen.

GRØNN MELK: Denne melka er mer klimavennlig enn annen melk, men ikke så klimavennlig som kartongen skal ha det til, ifølge Forbrukerrådet. Foto: Q-Meieriene
GRØNN MELK: Denne melka er mer klimavennlig enn annen melk, men ikke så klimavennlig som kartongen skal ha det til, ifølge Forbrukerrådet. Foto: Q-Meieriene

Neste uke kommer Q-meierienes såkalte «klimamelk» i butikkene.

Ifølge meieriet har den «25 prosent lavere klimaavtrykk» sammenlignet med annen melk.

Forbrukerrådet mener markedsføringen er misvisende.

– Dette er så absolutt et godt tiltak og en god lansering, men det er viktig å være presis i hvordan det kommuniseres, sier Gunstein Instefjord, leder for forbrukerpolitikk i Forbrukerrådet.

– Feil

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan Q-meieriene tilsetter et mineraltilskudd i silofôret, som skal redusere metanutslippet med 25 prosent.

 Foto: Q-Meieriene
Foto: Q-Meieriene

Ifølge Forbrukerrådet er imidlertid ikke 25 prosent reduksjon av metanutslipp det samme som 25 prosent reduksjon av klimaavtrykk.

Instefjord sier det totale klimaavtrykket til kua i realiteten bare reduseres med 10 prosent.

– Derfor mener vi at det blir feil å hevde at melken har «25 prosent lavere klimaavtrykk», sier Instefjord.

GRØNNVASKING: Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet sier at påstander om bærekraft som er overdrevet, er grønnvasking. Foto: Forbrukerrådet
GRØNNVASKING: Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet sier at påstander om bærekraft som er overdrevet, er grønnvasking. Foto: Forbrukerrådet

– Vi forventer at Q-meieriene endrer melkekartongene, sier han videre.

Les svaret til Q-meieriene lenger ned i saken.

– Må kunne stole på pakningen

Også Tine har lansert melk som skal være mer klimavennlig. De har kalt den «Fremtidsmelk». Melken ble rullet ut i juni til utvalgte butikker på Østlandet.

De bruker også det samme tilskuddet i fôret, som fører til at metanutslippet fra dyrene reduseres.

Mens Q-meieriene hevder at metanutslippet reduseres med minimum 25 prosent, oppgir ikke Tine tall på sine kartonger.

De skrev i en pressemelding i juni at de ikke kan konkludere hvor mye metanutslippet reduseres ennå.

Forbrukerrådet mener det er viktig at matprodusenter opplyser riktig.

Dersom påstander om bærekraft er kraftig overdrevet i forhold til effekten, er det grønnvasking, mener Instefjord.

– Mange norske forbrukere ønsker å ta mer bærekraftige valg, og derfor må de også kunne stole på informasjonen på pakningen, sier han.

TILSATT: Dette er mineraltilskuddet er tilsatt i fôret til kuene som produserer melk for Q-meieriene. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2
TILSATT: Dette er mineraltilskuddet er tilsatt i fôret til kuene som produserer melk for Q-meieriene. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Bra tiltak

Forsker Bob van Oort ved klimaforskningssenteret Cicero ønsker tiltakene til meieriprodusentene velkommen.

– Ethvert tiltak som bidrar til å redusere klimagassutslippene, er bra, sier forskeren.

Men også van Oort mener det er viktig å være presis når man omtaler hvor mye mer klimavennlig melken er.

METANHEMMERE: Mineraler og nitrat binder metan i kumagen. Det bidrar til at kuene slipper ut mindre metan. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2
METANHEMMERE: Mineraler og nitrat binder metan i kumagen. Det bidrar til at kuene slipper ut mindre metan. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

«Klimaavtrykk» og reduksjon av metan er ikke det samme, påpeker han.

Det er nemlig flere gasser involvert når man produserer melk, ikke bare metan.

Bob van Oorts klimaregnestykke er det samme som Forbrukerrådets: 25 prosent mindre metan i produksjonen av melk vil gi ti prosent lavere klimaavtrykk.

Det er altså 15 prosent mindre enn det Q-meieriene påstår på sine melkekartonger.

– Melken er mer klimavennlig, men det er viktig å ha tunga rett i munnen på hvor mye mer klimavennlig det er, sier han.

Dette er klimaregnestykket

Regnestykket til forsker Bob van Oort er følgende:

Melk har utslipp på rundt 1,67 kg CO₂- ekvivalenter per liter når man tar hele verdikjeden fra produksjon til salg i betraktning.

Metan utgjør rundt 40 prosent av disse totalutslippene til melk.

Å redusere metan med 25 prosent vil dermed redusere totalutslippene fra 1,67 til rundt 1,50 kg CO₂-ekvivalenter, som tilsvarer en reduksjon på rundt 10 prosent.

Det er rimelig å anta at det er utslipp knyttet til produksjonen av tilsetningsstoffet i fôret til dyrene. Det er ikke tatt med i dette regnestykket.

Åpne for endring

Q-meieriene forsvarer markedsføringen overfor TV 2, og sier seg ikke enige i regnestykket til klimaforskeren.

– Meieriet har tatt utgangspunkt i norsk forskning, som sier at 70 prosent av klimagassutslippene fra kua er metan. Dette har vi tatt utgangspunktet i når vi har beregnet 25 prosent lavere klima-avtrykk på Klimamelken.

Det sier Kristine Aasheim, styreleder i Q-meieriene.

STYRELEDER: Kristine Aasheim er administrerende direktør i Kavli Norge og styreleder i Q-Meieriene Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2
STYRELEDER: Kristine Aasheim er administrerende direktør i Kavli Norge og styreleder i Q-Meieriene Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

I tillegg til metanhemmere i fôret skal Q-meieriene ha gjort flere klimatiltak på gårdene.

– Denne melken kommer fra tre gårder som ligge nært meieriet vårt, så melken transporteres kort, sier Aasheim.

– Andre tiltak gårdene gjør er å produsere eget kraftfor, de har tatt i bruk solceller og så produsere disse kyrene mer melk enn landsgjennomsnittet.

Aasheim er likevel opptatt av å ha dialog med forbrukerne fremover. Hun åpner også for å endre markedsføringen på den nye melkekartongen.

– Dette med klimaberegninger er nytt og det er store forskjeller mellom internasjonale og norske beregninger. Jeg har jo telefonnummeret mitt å kartongen – så her er det åpen kanal for å gi ris og ros, sier hun.

Får kritikk av konkurrent

Også Tine reagerer på markedsføringen til Q-meieriene.

Tine-forsker og professor ved NMBU, Harald Volden, forteller at forskningen de har gjort, viser at metan-reduksjonen er lavere enn 25 prosent.

– Vår første studie viser en reduksjon på 15 prosent. 1000-kroners spørsmålet er hva slags dokumentasjon Q-meieriene har for at reduksjonen er minimum 25 prosent.

– Det må verifiseres, sier Volden.

Ikke bare metan

At melk med et lavere klimaavtrykk er et positivt tiltak er alle kildene TV 2 har snakket med enige i.

Metan er nemlig en veldig sterkt oppvarmende gass. Derfor er myndighetene også opptatt av å redusere den – og andre gasser – for å nå klimamålene.

– Husdyr slipper ut mye metan og er en relativt stor kilde til metan. Men husdyr er mer enn bare klimagasser. Det er mat og holder kulturlandskapet åpent. Det er også inntekt og jobb for noen, sier Bob van Oort og fortsetter:

– Derfor er det bra at vi tar i bruk alle midler for å redusere utslippene, som å tilsette metan-hemmere i fôret til dyrene, sier han.