Krever kortere ventetid i sykehuskø

Reduksjon i ventetidene, vekst i pasientbehandlingen og fortsatt omstilling innen psykisk helsevern, er tre av styringskravene som stilles til de regionale helseforetakene i 2010.

Helse- og omsorgsdepartementets sender mot slutten av hvert år et såkalt oppdragsdokument til de regionale helseforetakene. Dokumentet har to formål: Det stilles konkrete krav til de regionale helseforetakene, samtidig som midlene i det vedtatte statsbudsjettet for neste år formelt blir stilt til helseforetakenes disposisjon.

Innen psykisk helsevern krever departementet at omstillingen videreføres neste år fra institusjonsbehandling til mer utadrettet ambulant tjeneste og oppfølging,

I tillegg forventer departementet en generell vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,3 prosent.

Departementet trekker videre opp et mål der antall konsultasjoner innen ambulant virksomhet i psykisk helsevern økes med 10 prosent.

Kvaliteten og kapasiteten innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal også styrkes, blant annet for å redusere ventetider, fremgår det av oppdragsdokumentet.

Foretaksmøter for de regionale helseforetakene vil bli avholdt i løpet av januar. Foretaksmøtene ledes av helse- og omsorgsministeren og kan sammenlignes med generalforsamlinger. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2