Adopsjonsskandalen:

Krever gransking av adopsjoner til Norge

Høyre, Frp og SV krever at regjeringen setter ned et uavhengig og eksternt utvalg som gransker alle adopsjoner til Norge.

Silje Hjemdal (FrP) krever en uavhengig gransking av adopsjoner til Norge. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2
Silje Hjemdal (FrP) krever en uavhengig gransking av adopsjoner til Norge. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

En internasjonal adopsjonsskandale rulles nå opp i flere europeiske land. Sveits, Nederland, Sverige, Danmark og Finland er noen av landene som har gransket egen adopsjonspraksis.

Barne- og familiedirektoratet, Bufdir, har gjort en grundig kartlegging av det som har kommet frem. Det er de som har ansvar for tilsyn og godkjenning av adopsjonsprosessene. De mener funnene er svært alvorlige.

Anders Hendriksen, divisjonsdirektør i BUFDIR, kommenterer gransking av adopsjoner. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2
Anders Hendriksen, divisjonsdirektør i BUFDIR, kommenterer gransking av adopsjoner. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

– Det er eksempler på korrupsjon og ulovligheter i adopsjonssaker til disse landene. Og dette er land vi kan sammenligne oss med, sier divisjonsdirektør Anders Henriksen i Bufdir.

I dokumentarserien «Norge bak fasaden» på TV 2 handler siste episode om adopsjon. Der forteller barne- og familieminister Kjersti Toppe at hun har bedt Bufdir om en intern gjennomgang av egen adopsjonspraksis.

Dokumenter TV 2 har fått innsyn i viser at Bufdir ikke ville ha en intern gjennomgang. De anbefalte at regjeringen oppnevner et granskingsutvalg som leverer sitt sluttprodukt i form av en NOU.

Dette er anbefalingen Bufdir sendte til Barne - og familiedepartementet Foto: Ingvild Gjerdsjo
Dette er anbefalingen Bufdir sendte til Barne - og familiedepartementet Foto: Ingvild Gjerdsjo

Det er divisjonsdirektør Anders Henriksen som har signert anbefalingen fra Bufdir. Han sier at de kom med forslaget fordi de er opptatt av legitimiteten til en gransking.

– TV 2 har snakket med de adoptertes organisasjoner. De sier at de ikke vil anerkjenne en gransking Bufdir gjør av seg selv. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at man i så fall må se på hvordan hele prosessen vil spille seg ut. Vi har et oppriktig genuint ønske om å finne ut av hvordan dette har skjedd og hvilke feil som er der ute. Og det er derfor vi også har gitt den anbefalingen vi har gitt, sier Henriksen.

Anbefalingen ble ikke tatt til følge og nå må Bufdir gjøre det regjeringen sier.

– Vi har ikke fått et endelig mandat fra vårt departement på oppdraget enda. Men det som er besluttet er en systemgjennomgang i første omgang. Så får vi se hvordan det lander og så er det opp til regjeringen å beslutte hvordan de vil ta det videre, sier divisjonsdirektøren i Bufdir.

Silje Hjemdal sitter i Barne- og kulturkomiteen på Stortinget. Hun mener at løsningen som statsråd Kjersti Toppe har valgt ikke er god nok.

– Her har vi fått flere eksempler på at den norske stat kanskje har vært involvert i handel med barn. Det er i offentlighetens interesse å finne alle opplysninger i denne saken og få fakta på bordet. Det fortjener disse familiene og ikke minst barna som rett og slett kanskje har vært utsatt for kidnapping, sier Hjemdal.

Stortingspolitikeren mener det er på høy tid at Norge gjennomfører en ekstern og uavhengig gransking slik mange andre land har gjort.

– Dette er så vanvittig at jeg tror ikke man kan ta innover seg hva det betyr. Og det at man da skal ha en prosess der man gransker seg selv, det tror jeg ikke vil gi særlig tillit der ute. Her mener jeg at det er på meget høy tid at man legger vekk all politisk prestisje og tar dette på alvor, sier Hjemdal.

Kathy Lie (SV) ønsker ikke at Bufdir skal granske Bufdir Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2
Kathy Lie (SV) ønsker ikke at Bufdir skal granske Bufdir Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

Familiepolitisk talsperson i SV, Kathy Lie, er enig med Fremskrittspartiets krav om gransking.

– Her mener jeg opplagt at Kjersti Toppe bør snu og tenke seg om en gang til. At Bufdir skal granske Bufdir er ikke særlig tillitsskapende. For dette handler nettopp om tillit. Og det handler om respekt for de menneskene det gjelder.

Stortingsrepresentant fra Høyre, Tage Pettersen, mener at det som har kommet frem om adopsjoner i TV 2 og VG den siste tiden viser at situasjonen er lagt mer alvorlig enn det departementet og tilsynsmyndighetene virker å være klar over.

– Jeg mener regjeringen bør iverksette en gransking med en uavhengig aktør. Dette er viktig for å skape tillitt for alle berørte parter. sier Pettersen til TV 2.

Vil følge opp i Stortinget

Silje Hjemdal fra Frp forventer at regjeringen snur og setter i gang en ekstern gransking av adopsjoner. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2
Silje Hjemdal fra Frp forventer at regjeringen snur og setter i gang en ekstern gransking av adopsjoner. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

– Jeg har nå utfordret familieministeren og forventer at man snur rimelig kjapt etter de siste dagers avsløringer. Hvis ikke så er jeg klar for å fremme forslag i stortinget. Og da forventer jeg at veldig mange andre partier, enn regjeringspartiene da er villige til å stå sammen for å sikre at denne saken blir gjennomgått på en forsvarlig, god og ikke minst tillitsvekkende måte.