DØMT: En politimann i 30-årene er i Helgeland tingrett frifunnet for store deler av det han var tiltalt for. Likevel er han dømt til fengsel i to år, for blant annet grovt uaktsom voldtekt. Foto: Magnus Nøkland / TV 2 og arkivfoto/NRK
DØMT: En politimann i 30-årene er i Helgeland tingrett frifunnet for store deler av det han var tiltalt for. Likevel er han dømt til fengsel i to år, for blant annet grovt uaktsom voldtekt. Foto: Magnus Nøkland / TV 2 og arkivfoto/NRK

Krevde ni års fengsel for politimann – fikk to års fengsel

Politimannen i 30 årene var tiltalt for to voldtekter, fem tilfeller av misbruk av stillingen sin til å skaffe seg sex og et grovt brudd på tjenesteplikten. Fredag ble han frifunnet for store deler av anklagene.

Politimannen fra Nordland politidistrikt ble siktet i desember 2019, og har hatt de alvorlige anklagene hengende over seg siden.

Han har hele veien nektet straffskyld for alle anklagene.

Nå er han frifunnet for store deler av tiltalen, og dømt til to års ubetinget fengsel.

Spesialenheten ba om ni års fengsel for politimannen.

De mest alvorlige anklagene gjaldt to tilfeller av forsettlig voldtekt. Den yngste av de to kvinnene var politistudent og hadde mannen som praksisveileder da de to innledet en hemmelig seksuell relasjon.

– Jeg var fanget, sa hun i retten i januar.

Nå er politimannen dømt for grovt uaktsom voldtekt mot kvinnen. Han er derimot frifunnet for anklagen om at han misbrukte stillingen sin til å skaffe seg seksuell omgang med henne.

Den andre voldtektsanklagen skiller seg fra resten av tiltalen fordi dette er den eneste av de fornærmede kvinnene som ikke ble kjent med politimannen gjennom hans virke som politi.

– Jeg trodde jeg skulle dø, sa hun da hun forklarte seg om voldtekten.

Politimannen er frifunnet for denne anklagen.

– Vi er naturlig nok fornøyd med frifinnelsene i dommen. I det store og hele har min klient blitt hørt med sin forklaring. Vi har imidlertid akkurat fått dommen, og skal nå gå grundig gjennom den for vurdering av anke på de punktene min klient mener er feil, sier mannens forsvarer, advokat Heidi Reisvang.

BDSM-sex og avtaler

Politimannens seksuelle preferanser og BDSM-sex var et gjennomgående tema i rettssaken. I løpet av fem uker med bevisførsel ble det dokumenter hundrevis av tekstmeldinger mellom politimannen og de fornærmede kvinnene.

Bare mellom politimannen og den tidligere politistudenten har Spesialenheten for politisaker sikret over 30.000 meldinger.

Meldingene forut for den angivelige voldtekten viser at tiltalte tydelig ga uttrykk for at han ønsket å ha svært røff sex med fornærmede denne dagen.

– Vi forbinder jo voldtekt med noe straffbart, fordi det er straffelovens beskrivelse av noe som skjer ufrivillig, sa John Christian Elden under sin prosedyre i saken.

Han forsvarer politimannen sammen med sin kollega Heidi Reisvang.

FORSVARET: Advokat John Christian Elden sammen med sin kollega Heidi Reisvang. Foto: Magnus Nøkland / TV 2
FORSVARET: Advokat John Christian Elden sammen med sin kollega Heidi Reisvang. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Samtidig er det ikke noe i veien for å samtykke til å bli voldtatt. Det er ikke ulovlig. Da må du over i en situasjon der volden blir så grov at det er mer enn det du samtykket til. Det er ikke tema i vår sak, fortsatte Elden under prosedyren.

Et sentralt spørsmålet for retten har vært hva som ble gjort avtaler forut for gjerningsøyeblikket.

– Spesialenheten tar til etterretning at tingretten ikke har delt vårt syn når det gjelder de punktene han er frifunnet for, sier aktor Kaja Løhren Borg og fortsetter:

– Nå vil vi bruke ankefristen som vi har til disposisjon til grundig å gå igjennom dommen og vurdere om vi skal anke de postene han er frifunnet for.

– Ekstreme holdninger

Spesialenheten for politisaker mener at det foreligger flere skjerpende omstendigheter i saken. Aktoratet mener at de to voldtektene isolert sett kvalifiserer til seks år i fengsel.

– Han har ekstreme holdninger. Etter fem uker med bevisførsel fremstår tiltalte lite troverdig i sine forklaringer, sa aktor Kari-Anne Hille Valla under sin prosedyre.

AKTORATET: Kaja Løhren Borg og Kari-Anne Hille Valle førte saken for Spesialenheten for politisaker i retten. Foto: Magnus Nøkland / TV 2
AKTORATET: Kaja Løhren Borg og Kari-Anne Hille Valle førte saken for Spesialenheten for politisaker i retten. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Spesialenheten pekte i retten også på at tiltalte overfor flere av kvinnene har vært veldig opptatt av at kommunikasjon han har hatt med dem skulle slettes underveis.

– Vi mener dette var fordi han ville slette sporene sine. Vi mener at bevisførselen har vist at han har selektiv hukommelse for å unndra seg straff. Han har løyet for både overordnede og sideordnede kollegaer, i tillegg til at løgn har vært et problem i hans private relasjoner.

– Skuffet

Etter tiltalen var det totalt seks fornærmede kvinner i saken. Politimannen er altså fullstendig frikjent for anklagene overfor tre av dem.

– Hun er selvfølgelig skuffet over resultatet i dommen. Vi må diskutere det litt nærmere, sier bistandsadvokaten til en av kvinnene, advokat Torill Valla.

Advokat Nina Lunde representerer en av de andre kvinnene som nå opplever å ikke bli trodd av tingretten.

– Vi mener at dommen er feil og at resultatet er skuffende. Vi håper at dette ikke blir endelig. Vi må nå gå gjennom dommen og premissene i ro og mak, sier Lunde.