Kreftregisteret får kjempegebyr for ulovlig innhenting av blodprøver

Får 400 000 kroner i gebyr fra Datatilsynet for ulovlig innhenting av blodprøver.

Datatilsynet har ilagt Universitetssykehuset i Oslo, ved Kreftregisteret, et gebyr på 400 000 kroner.Bakgrunnen er at Datatilsynet mener Kreftregisteret ulovlig har innhentet blodprøver og helseopplysninger.Det var under ordinær blodprøvetaking av pasienter som var til utredning at Janus Serumbank, som er underlagt Kreftregisteret, tok et ekstra reagensglass med blod til bruk i forskingen.Men da uten å innhente tillatelse til dette fra pasientene.- Ikke spurt om l
Se dagens overskrifter

Mer innhold fra TV 2