kreftprøver-ventetid - Kreftprøver kan ligge på vent i to måneder

Vevsprøver som inneholder kreft, blir liggende opptil to måneder på vent ved norske sykehus fordi kapasiteten er sprengt.

Arbeidsmengden ved patologiavdelingene ved sykehusene har vokst sterkt de siste årene, samtidig som ressurstilgangen har stått stille. Både antall kreftprøver og arbeidsmengden ved hver kreftprøve vokser, skriver Dagens Næringsliv.

– Samtidig har ressurstilgangen stått stille. Situasjonen er vanskelig ved nesten samtlige 17 patologiske sykehusavdelinger i Norge, sier sjefen for patologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS), Inger Nina Farstad, til Dagens Næringsliv.

Avdelingsleder Harald Aarset ved St Olavs Hospital i Trondheim følger opp:

– Det er veldig dystre utsikter, sier han.

Farstad, Aarset og avdelingssjef Lisbet Sviland ved Helse Bergen skriver i en kronikk i Dagens Næringsliv tirsdag om hvordan kreftdiagnostikken er i ferd med å bli flaskehals for raskt og sikker kreftbehandling.

– Problemet er mye større enn vi klarer å kommunisere, sier Aarset, som rett og slett frykter at systemet bryter sammen.

Det største problemet, ifølge patologene, er lang ventetid for uprioriterte prøver, som kan vise seg å inneholde kreft. De kan bli liggende fem til seks uker ved St Olav – og i dag to måneder ved Oslo universitetssykehus. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2