Kreftprøver kan ligge på vent i to måneder

Vevsprøver som inneholder kreft, blir liggende opptil to måneder på vent ved norske sykehus fordi kapasiteten er sprengt.

FLASKEHALS: Både antall kreftprøver og arbeidsmengden ved hver kreftprøve vokser. (Foto: Illustrasjon)
FLASKEHALS: Både antall kreftprøver og arbeidsmengden ved hver kreftprøve vokser. (Foto: Illustrasjon)

Arbeidsmengden ved patologiavdelingene ved sykehusene har vokst sterkt de siste årene, samtidig som ressurstilgangen har stått stille.

Både antall kreftprøver og arbeidsmengden ved hver kreftprøve vokser, skriver Dagens Næringsliv.

– Samtidig har ressurstilgangen stått stille. Situasjonen er vanskelig ved nesten samtlige 17 patologiske sykehusavdelinger i Norge, sier sjefen for patologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS), Inger Nina Farstad, til Dagens Næringsliv.

Avdelingsleder Harald Aarset ved St Olavs Hospital i Trondheim følger opp:

– Det er veldig dystre utsikter, sier han.

Frykter sammenbrudd

Farstad, Aarset og avdelingssjef Lisbet Sviland ved Helse Bergen skriver i en kronikk i Dagens Næringsliv tirsdag om hvordan kreftdiagnostikken er i ferd med å bli flaskehals for raskt og sikker kreftbehandling.

– Problemet er mye større enn vi klarer å kommunisere, sier Aarset, som rett og slett frykter at systemet bryter sammen.

Det største problemet, ifølge patologene, er lang ventetid for uprioriterte prøver, som kan vise seg å inneholde kreft. De kan bli liggende fem til seks uker ved St Olav – og i dag to måneder ved Oslo universitetssykehus. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2