Krav om styrket egenkontroll i kommunene

Kommunalministeren varsler krav til kommuner og fylkeskommuner om styrket egenkontroll med den lokale forvaltningen og kommunale selskaper. Bakgrunnen er blant annet Terra-saken.

– Jeg blir bekymret når det ser ut til at kommunene ikke driver selskapskontroll i noe særlig omfang, sa kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) i forbindelse med at hun tirsdag mottok rapporten fra en arbeidsgruppe som har vurdert tiltak for å bedre egenkontrollen i kommunene.

Hun peker på at kommunene oppretter stadig flere selskaper for å utføre viktige oppgaver.

– Mer kontroll av disse selskapene er på sin plass. Jeg vil følge utviklingen tett, sier Navarsete.

Ordfører Bjørn Arild Gram i Steinkjer kommune har vært leder for arbeidsgruppen, som har listet opp til sammen 85 forslag for å styrke egenkontrollen. Terra-saken, der flere kommuner tapte store beløp på risikofylte investeringer, er noe av bakgrunnen for at arbeidsgruppen ble oppnevnt.

– Hovedbudskapet vårt er behovet for å styrke administrasjonssjefens, det vil si rådmannens internkontroll, sier Bjørn Arild Gram til NTB.

Han mener rådmannens løpende kontroll med den kommunale virksomheten er viktigere enn den kontrollen som kommer etterpå ved kontrollutvalgenes og revisjonens virksomhet. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2