Kraftig vekst i utenlandstrafikken

Utenlandstrafikken til og fra norske lufthavner har økt med 59 prosent siden 2003. Samtidig har utlendingers feriereiser med fly til Norge fordoblet seg.

Det viser en ny reisevaneundersøkelse som Transportøkonomisk institutt har utarbeidet på oppdrag fra Avinor.

Veksten i utlandstrafikken utgjør i gjennomsnitt 8,1 prosent årlig fra og med første tertial 2003 til og med første tertial 2009.

Oslo Lufthavn Gardermoen er landets desidert største lufthavn også når det gjelder utlandstrafikk. Med 2,7 millioner passasjerer til og fra utlandet i første tertial 2009, står lufthavnen for 66 prosent av denne trafikken. Blant Avinors lufthavner er det Stavanger og Bergen lufthavn som følger med henholdsvis 9 og 8 prosent av utlandsreisene.

For øvrig har Sandefjord Lufthavn Torp 10 prosent av utlandstrafikken.

Ellers er det en markant økning i antall turister som kommer luftveien. Det kom 435.000 utlendinger på feriereise i første tertial 2009, mot 210 000 i første tertial 2003.

– Dette bare bekrefter at flyet har stått for størstedelen av veksten i innkommende turisme de senere årene, sier Jon Martin Denstadli, forsker i reisevaner og mobilitet ved Transportøkonomisk institutt. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2