Kraftig økning i sykefraværet

Sykefraværet i tredje kvartal har økt med 11 prosent siden i fjor, den kraftigste veksten siden 2000. Influensaepidemien er en av årsakene.

- Vi har tidligere sett at sykefraværet vanligvis går noe ned om lag ett år etter at ledigheten begynte å øke. Det har ikke skjedd under denne nedgangskonjunkturen. Nå har vi en situasjon hvor sykefraværet øker kraftigere enn tidligere. Økningen i influensasyke kan forklare en tredel av økningen, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Sykefraværet er nå på 7,7 prosent, viser offisiell statistikk fra Nav og SSB. Tallene viser at det egenmeldte fraværet steg fra 0,8 prosent i tredje kvartal 2008 til 0,9 prosent i tredje kvartal 2009 - en økning på 10,6 prosent. Samtidig gikk det legemeldte sykefraværet opp med 11 prosent, fra 6,1 prosent til 6,9 prosent. Det er den kraftigste økningen som har vært registrert siden statistikken ble utarbeidet i 2000.

Sykefraværet øker mest blant menn i alderen 30-49 år, men kvinner har fortsatt høyest fravær. I tredje kvartal var sykefraværet på 8,4 prosent for kvinner og 5,6 prosent for menn.

Alle næringer, unntatt finansierings- og forsikringsvirksomhet, opplevde økt sykefravær i tredje kvartal. Størst var økningen i bygg- og anleggsbransjen, der fraværet har økt med 20,5 prosent på ett år. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2