FORBRUKSGJELD: I sommerferien har forbruksgjelden til nordmenn økt, men inkassoselskaper er uenige om konsekvensen. Foto: Aage Aune / TV 2
FORBRUKSGJELD: I sommerferien har forbruksgjelden til nordmenn økt, men inkassoselskaper er uenige om konsekvensen. Foto: Aage Aune / TV 2

Kraftig økning i forbruksgjeld – ser urovekkende tendens

For første gang i år har den rentebærende gjelden til nordmenn økt. Det kan indikere én ting, sier Gjeldsregisteret.

I sommer har mange nordmenn fått en etterlengtet ferie etter to år med begrensinger.

Synonymt med ferietid er bruk av kredittkort for ekstra trygghet, særlig i utlandet.

Tall fra Norsk Gjeldsregister viser at bruk av kredittkort og kontokreditter økte forbruksgjelden med 1,6 milliarder kroner i juli.

Allerede kort tid etter fellesferien ser daglig leder Geir Grindland i InkassoPartner en tendens til at mange har problemer med å betale tilbake.

– Det vi frykter er at folk ikke klarer å betale tilbake pengene. Vi ser også flere som sliter med betale på fjorårets ferie, sier daglig leder Geir Grindland i InkassoPartner til TV 2.

BEKYMRET: Daglig leder Geir Grindland i InkassoPartner er bekymret for nordmenns forbruksgjeld. Han tror en ny gruppe vil få problemer denne vinteren. Foto: Håvard Smeland / TV 2
BEKYMRET: Daglig leder Geir Grindland i InkassoPartner er bekymret for nordmenns forbruksgjeld. Han tror en ny gruppe vil få problemer denne vinteren. Foto: Håvard Smeland / TV 2

Faretruende tall

Det er helt greit at folk har kredittkort, sier Grindland.

Samtidig advarer han om at det fort kan bli dyrt hvis man ikke betaler.

– Når forbruksgjelden øker med 1,6 milliarder kroner på en måned, er det faretruende. Varsellampene bør virkelig blinke.

Den rentebærende gjelden, altså den som ikke er betalt innen forfall, økte med 0,3 milliarder kroner. Det viser at det var flere som ikke betalte utestående beløper ved forfall.

Disse tallene mener Grindland forteller at flere lever litt over evne.

– Det vil bli et stort problem utover høsten og neste år. Vi vil nok ser en økning med folk som har betalingsproblemer som ikke har hatt det før.

Det begrunner han med en «komboløsning». Altså høye strømregninger, dyrere mat og drivstoff, samt en stigende rente.

– Før var problemet at folk tok seg vann over hodet. Nå er det folk som har bestilt ferie tidlig og ikke får til å betale, på grunn av denne kombinasjonen.

MISLIGHOLD: Daglig leder Christian Aandalen i Fair mener det ikke er sommerferien som vil bidra til økt mislighold. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2
MISLIGHOLD: Daglig leder Christian Aandalen i Fair mener det ikke er sommerferien som vil bidra til økt mislighold. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Nordmenn er fornuftige

Christian Aandalen er daglig leder i inkassoselskapet Fair. Han sier kostandene har skutt i været, og at det da er klart at det vil bli mer mislighold.

Likevel ser han ikke så mørkt på situasjonen som Grindland.

– Det er ingenting foreløpig som tilsier at sommerferien skal velte lasset for nordmenn. Når det er sagt er det ingen tvil om at det blir en tøff høst.

Han tror det først og fremst er økte priser på strøm, matvarer, drivstoff og renter som fører til det, og ikke at nordmenn har brukt mye penger i sommerferien.

– Vi har fått mange henvendelser av folk som ønsker å løse sakene sine. For vår del virker det som at nordmenn er fornuftige og bruker penger på å betale gammel moro.

Kan medføre én ting

Gjeldsregisteret fører også statistikk over nordmenns forbruksgjeld. De operer med litt andre tall, men trenden er den samme.

Daglig leder Egil Årrestad sier til TV 2 at den samlede kredittgjelden, som ikke er betalt ved forfall, vokste for første gang i år i juli.

Det er hovedsakelig gjeld knyttet til vekst i forbrukslån.

POSITIVT: Sammenlignet med tidligere år er det én ting som er positivt, sier Egil Årrestad i Gjeldsregisteret. Foto: Gjeldsregisteret
POSITIVT: Sammenlignet med tidligere år er det én ting som er positivt, sier Egil Årrestad i Gjeldsregisteret. Foto: Gjeldsregisteret

– Det kan være en indikasjon på at flere sliter med økte husholdningskostnader, og har sett seg nødt til å ta opp lån for å finansiere en lenge etterlengtet ferie.

På den andre siden var gjeldsnivået i juni rekordlavt. Dermed er det ikke uventet at det kommer en økning etter ferietiden, sier han.

– Helt siden Gjeldsregisteret ble lansert sommeren 2019 har vi sett en utvikling hvor forbruksgjelden øker i feriemånedene, for så å falle igjen på høsten.

Han legger til at dette vil si at folk flest har prioritert å nedbetale den rentebærende «feriegjelden» så fort som mulig.

– Hvis dette ikke skjer i år, kan det i lys av det generelle kostnadsnivået medføre at flere får betalingsutfordringer utover høsten.

– Forvente en økning

Årrestad sier det blir spennende å se om den rentebærende forbruksgjelden øker igjen i august når kredittkortfakturaene forfaller til betaling.

– Sett i lys av kostnadsutviklingen med blant annet høye strømregninger og økte renter, tror jeg vi må forvente en ny økning i den rentebærende forbruksgjelden.

Sammenlignet med tidligere år, sier han at utgangspunktet med lav forbruksgjeld heldigvis er godt.

– Så vi får håpe at de fleste klarer å håndtere en eventuell økning uten å få utfordring med å betale ned gjelden, selv om de kanskje må bruke noe lenger tid på det enn tidligere.