GRENSEKONTROLL: Politiet har hatt nok å gjøre med de mange grensekontrollene. – Vi ser svært alvorlig på ulovlige grensepasseringer, sier påtaleleder Johan Martin Welhaven. Foto: Ole Martin Wold/ NTB
GRENSEKONTROLL: Politiet har hatt nok å gjøre med de mange grensekontrollene. – Vi ser svært alvorlig på ulovlige grensepasseringer, sier påtaleleder Johan Martin Welhaven. Foto: Ole Martin Wold/ NTB

Kraftig økning av koronalovbrudd. Dette sier de som blir tatt

Bare i ett politidistrikt er det registrert 44 Covid-19 lovbrudd så langt i 2021. Politiet ser svært alvorlig på den markante økningen.

Politiet opplyser at antallet koronalovbrudd har en klar sammenheng med den økte grensekontrollen.I Innlandet politidistrikt er det så langt dette året registrert 44 Covid-19 lovbrudd.Til sammenligning ble det opprettet 45 saker som omhandlet Covid-19 lovbrudd i løpet av hele fjoråret i Innlandet.Politiet utfører, i samarbeid med HV og Tolletaten, omfattende patruljering i grenseområdene mellom Sverige og Norge.- Svært alvorligPolitiet opplyser i en presse
Se dagens overskrifter

Mer innhold fra TV 2