Kraftig lønnsøkning for ledere i statseide selskaper

Sjefene i de åtte børsnoterte statseide selskapene har tjent nesten 1 milliard kroner siden finanskrisen.

Lønnsøkningen til de 75-80 personene som til en hver tid utgjør konsernledelsen i Statoil, DNB, Yara, Hydro, Telenor, SAS, Kongsberg Gruppen og Cermaq, har vært 2,75 ganger høyere enn den generelle lønnsveksten i samfunnet, skriver Dagens Næringsliv.

Avisen har gjennomgått toppsjefenes lønn og bonus de siste tre åra og funnet ut at utbetalingene til konsernledelsen i de åtte selskapene er på totalt 940 millioner kroner siden 2009, og da er pensjonskostnader holdt utenfor.

Det er Yara som troner på toppen, like foran Statoil, med utbetalinger på over 165 millioner kroner til konsernledelsen i årene 2009-2011.

Styreleder Bernt Reitan i Yara forsvarte lederlønningene i VG nylig:

– Yara opptrer i tråd med Statens retningslinjer for lederlønn, som ble justert i 2006. Gode resultater er viktig for selskapet, og det er ingen tvil om at selskapets resultater henger sammen med ledelsens prestasjoner, sa han. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2