NEDGANG: Norske forbrukere har brukt 15 prosent mindre strøm hittil i år. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
NEDGANG: Norske forbrukere har brukt 15 prosent mindre strøm hittil i år. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Kraftig kutt i strømbruken

Etter forbruksrekord for strøm i 2021 er det kjempekutt i privat strømforbruk så langt i 2022. Nesten alle kutt skjer der prisene er høyest.

De månedlige tallene fra Elhub , som eies av Statnett, viser at husholdningenes strømforbruk er betydelig redusert i år.

Det samlede forbruket i husholdningene så langt i 2022 ligger 15,3 prosent lavere enn i samme periode i 2021, og 8,3 prosent under nivået fra samme periode i 2020.

Gjennomsnittsforbruket i husholdningene har i år gått ned 20 prosent sammenlignet med 2021 i NO2 (Sør-Norge), som har vært det dyreste prisområdet i år.

Til sammenligning har gjennomsnittsforbruket i NO4 (Nord-Norge) så langt i 2022 blitt redusert med 4,4 prosent fra i fjor.

Samtidig er strømforbruket i tjenesteytende sektor stigende og opp 1,5 prosent så langt i 2022. Økningen er størst i de nordlige prisområdene, der forbruket så langt er 8,5 prosent høyere enn i 2021.

Elhub publiserer nå månedlige tall for strømforbruk per prisområde og forbruksgruppe. Kombinert med værdata og strømpris vil forbrukstallene kunne si noe om hvordan ulike hendelser og tiltak påvirker strømforbruk og strømproduksjon.