Kraftig fall i tilliten til politikerne

Norske borgeres tillit til stortingspolitikerne er svekket etter høstens avsløringer rundt pendlerboligene.

PENDLERBOIG: Gjennom høsten har det vært flere avsløringer om stortingets pendlerbolig bruk Foto: Frode Sunde / TV 2
PENDLERBOIG: Gjennom høsten har det vært flere avsløringer om stortingets pendlerbolig bruk Foto: Frode Sunde / TV 2

I en undersøkelse Norstat har utført for Aftenposten svarer 65 prosent at de har svekket tillit til norske politikere etter pendlerbolig-avsløringene i høst.

Én av fem – hele 20 prosent – svarer at de har fått «mye mindre tillit» til politikerne som følge av sakene. Nesten halvparten – 45 prosent – svarer at de har fått «litt mindre tillit».

Forsker Peter Egge Langsæther ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, mener tallene viser en uheldig utvikling.

– Dette er et ganske dramatisk fall i tillit. Tilliten mellom folk og myndighetene er en ressurs i det norske samfunnet, som man bør passe godt på. Det kan man ikke si at politikerne har gjort i disse sakene, sier Langsæther.

Stortinget eier 143 leiligheter i Oslo sentrum som skal dekke et reelt pendlerbehov for stortingsrepresentanter. Aftenposten har i høst avdekket store svakheter ved stortingsadministrasjonens kontroll av ordningen. Avisen har også avslørt at politikere har fått stortingsleilighet på feil grunnlag eller i strid med intensjonen.