Kraftig fall i norsk industriproduksjon

Norsk industriproduksjon har falt kraftig fra februar til april i 2009. Sesongjusterte tall viser en nedgang på 2,8 prosent sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

Produksjonen i metallindustrien og i trelast- og trevareindustrien gikk ned med henholdsvis 9,9 og 7,3 prosent de siste tre månedene, viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

– Papir- og papirvareindustrien er også hardt rammet, og produksjonen gikk ned med hele 10,6 prosent i siste tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Samtidig gikk produksjonen i norsk metallvareindustri og i data- og elektrisk utstyrsindustri også ned, mens for bygging av skip og plattformer var det fremdeles en vekst.

Virkedagskorrigerte tall viser at produksjonen i industrien gikk ned med 10,6 prosent fra april 2008 til april 2009.

– Dette er det mest markerte fallet i norsk industriproduksjon hittil etter finanskrisen. Produksjonen i norsk metallindustri og trelast- og trevareindustri har i denne perioden gått ned med henholdsvis 28 og 26 prosent. I samme tidsrom var det økning i produksjonen i bygging av skip og oljeplattformer og i maskinindustrien, henholdsvis 4 og 5,3 prosent, mens norsk næringsmiddelindustri hadde en nedgang på 3,1 prosent, skriver SSB. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2