Kontrollkomiteen vil ha flere svar fra Huitfeldt

Utenriksminister Anniken Huitfeldt må trolig svare på flere spørsmål om om ektemannens aksjekjøp.

AKSJEHANDEL: Utenriksminister Anniken Huitfeldt må forklare hva hun visste om ektemannen Ola Flems aksjekjøp. Foto: Javad Parsa / NTB
AKSJEHANDEL: Utenriksminister Anniken Huitfeldt må forklare hva hun visste om ektemannen Ola Flems aksjekjøp. Foto: Javad Parsa / NTB

Torsdag møtes kontrollkomiteen for å vurdere hvordan den skal håndtere de mange tilfellene av habilitetsbrudd i regjeringen.

Møtet er det første etter at det ble avdekket at utenriksminister Anniken Huitfeldts ektemann Ola Flem kjøpte og solgte aksjer i et større omfang enn først var kjent.

Selv om Huitfeldt har svart på komiteens første runde av spørsmål, mener saksordfører Grunde Almeland (V) i kontroll- og konstitusjonskomiteen at det er flere spørsmål som bør få svar.

– På møtet vil vi oppsummere og spørre om det er flere ting vi trenger svar på. For min og Venstres del er det særlig relevant når det gjelder Huitfeldt da den saken ikke var belyst da komiteen sendte spørsmål Statsministerens kontor, sier Almeland til NTB.

Flere spørsmål

Etter å ha sendt 17 spørsmål til Jonas Gahr Støre 10. august fikk komiteen også utfyllende svar fra alle departementene 1. september.

I etterkant ble det klart at utenriksministerens mann kjøpte og solgte aksjer i et større omfang enn hva som var kjent på tiden da spørsmålene ble besvart.

ANSVAR: Grunde Almeland (V) er saksordfører kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget og ha ansvaret med å følge opp komiteens arbeid med de mange bruddene på regjeringens habilitetsregler. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2
ANSVAR: Grunde Almeland (V) er saksordfører kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget og ha ansvaret med å følge opp komiteens arbeid med de mange bruddene på regjeringens habilitetsregler. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Huitfeldt var fjerde statsråd i Støre-regjeringen som på kort tid har vært innblandet i habilitetssaker. Også Tonje Brenna (Ap), Ola Borten Moe (Sp) og Anette Trettebergstuen (Ap) har beklaget brudd på habilitetsreglene i sommer. Kun Brenna og Huitfeldt sitter fortsatt som regjeringsmedlemmer.

Før helgen hadde lederne i flere partier uttrykt tvil om hvorvidt Huitfeldt kunne fortsette i jobben som utenriksminister dersom Økokrim åpnet etterforskning mot henne. Økokrim konkluderte imidlertid med at Huitfeldt ikke hadde delt informasjon hun hadde fått gjennom jobben, med ektemannen.

Vil innkalle Solberg

Siden 1. september har også spørsmålet om hva Høyre-leder Erna Solberg visste om sin ektemanns aksjehandler mens hun selv satt som statsminister, fått økt aktualitet.

Gjennom flere artikler i E24 er det blitt kjent at Sindre Finnes kjøpte og solgte aksjer i flere selskaper mens kona satt ved roret som statsminister. Det har utløst en debatt om også Erna Solberg kan ha opptrådt inhabilt i sin regjeringstid.

Det er ventet at et kvalifisert mindretall blant kontrollkomiteens ti medlemmer vil be om at den tidligere statsministeren må møte i en allerede varslet høring i november.

SVARE: Erna Solberg må trolig møte i en høring i kontrollkomiteen i november. Der må hun svare på mannen Sindre Finnes' aksjehandel. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
SVARE: Erna Solberg må trolig møte i en høring i kontrollkomiteen i november. Der må hun svare på mannen Sindre Finnes' aksjehandel. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Naturlig å få belyst tidligere håndtering

– Oppgaven til kontroll- og konstitusjonskomiteen er å granske hvordan den til enhver tid sittende regjering styrer. Det kan likevel være naturlig å få belyst hvordan håndteringen har vært tidligere i slike saker som vi står over her, sier Almeland.

– Det er naturlig at også en representant fra den tidligere regjeringen forklarer seg under en høring. Og når hun først er der, vil det være opp til ethvert medlem av komiteen å stille spørsmål, sier Almeland videre.

De fleste av partiene er tilbakeholdne med å si hva de vil ta opp i møtet i kontrollkomiteen torsdag, eller om de vil be om at Solberg innkalles til høringen. Rødt er derimot helt klare på at de mener den tidligere statsministeren må møte.

– Har endret forklaring

– Rødt har hele veien vært opptatt av at Stortinget går grundig og prinsipielt til verks om habilitet og ser på skiftende regjeringer. Jo mer som kommer fram, desto tydeligere blir det at dette er nødvendig, sier Seher Aydar til NTB.

– Erna Solberg må bidra til få klarhet i aksjehandler, habilitet og oppnevnelser og belyse det utfyllende i en åpen stortingshøring.

OPPFØLGING: Seher Aydar (R) sier partiet også vil følge opp forklaringene til tidligere statsminister Erna Solberg om hennes kunnskap om ektemannens Sindre Finnes' aksjehandler. Foto: Yngve Sem Pedersen/ TV2
OPPFØLGING: Seher Aydar (R) sier partiet også vil følge opp forklaringene til tidligere statsminister Erna Solberg om hennes kunnskap om ektemannens Sindre Finnes' aksjehandler. Foto: Yngve Sem Pedersen/ TV2

Aydar sier videre at hun opplever at Solberg har endret sin egen forklaring om mannens aksjehandler etter valget og at dette er et spørsmål hun vil be om svar på under en høring.

– Det er på tide at Erna Solberg nå spiller med åpne kort angående Finnes' aksjehandel og hva den kan ha hatt å si for hennes egen habilitet. Når Solberg sier at «hun ikke var klar over omfanget» høres hun ut som et ekko av Anniken Huitfeldt, da hun innrømmet at hun brøt sin plikt til å skaffe seg oversikt over ektefellens aksjehandel, sier Aydar.