26 prosent av foreldrene som får kontantstøtte, vil heller ha fulltids barnehageplass.  (Foto: Colourbox.no)
26 prosent av foreldrene som får kontantstøtte, vil heller ha fulltids barnehageplass. (Foto: Colourbox.no)

Kontantstøttemottakere vil ha barnehageplass

26 prosent av dem som mottok kontantstøtte i 2008, sier de egentlig ønsket fulltids barnehageplass, viser en undersøkelse fra Nav.

Andelen av kontantstøttemottakerne som egentlig ønsket barnehageplass, er høyest blant foreldre i Oslo og Hordaland. Andelen som ikke ønsket barnehageplass, er høyest blant foreldre i Agder-fylkene, ifølge Nav.

Undersøkelsen avslører også store forskjeller på utdanningsnivået til kontantstøttemottakerne. Andelen kontantstøttemottakere er høyest i familier der mor eller far avsluttet skolegangen etter grunnskolen, samt i familier der mor jobbet deltid eller var hjemmeværende før fødsel.

Ni av ti foreldre som hadde valgt å utsette barnehageoppstarten, oppga som en svært viktig motivasjonsfaktor at de fikk mer tid til barnet.

I juni 2010 ble det utbetalt kontantstøtte for 45.851 barn, noe som utgjør omkring 38 prosent av alle barn i kontantstøttealder. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2