kongen-multikulturell-F - Kongen med fire besøk i Groruddalen på én måned

Kong Harald har på under en måned besøkt Groruddalen i Oslo fire ganger. Professor Thomas Hylland Eriksen mener kongen med dette engasjerer seg i multikultur og definerer Norge som en ny type nasjon.

Kongens prioriteringer kan av noen bli oppfattet som et ideologisk valg, mener Eriksen.

– Noen vil kanskje kalle dette «venstreliberalistisk politisk korrekthet» og spørre om kongen har glemt hva som er de faktiske nasjonale verdiene når han nå lefler med multikulturen. Det har nok Slottet kalkulert risikoen for. Kongen har likevel valgt å sende dette sterke signalet. Det er spennende, sier Eriksen til Dagsavisen.

Eriksen er professor i sosialantropologi og har i mange år arbeidet med identitetspolitikk, etnisitet og nasjonalisme.

– Groruddalen har lenge vært et slags stebarn i det norske samfunnet. At kongen reiser hit nå, er et tydelig signal fra kongehuset om hva slags type samfunn vi ønsker. Man kan jo sitere kongens bestefar, kong Haakon, som sa «jeg er også kommunistenes konge». Kong Harald gjør noe av det samme. På denne måten viser han at han er konge for hele folket, sier Eriksen.

Han tror kongen med sine taler og besøk er med på å definere Norge som en ny type nasjon.

– Det er ikke lenger hvor vi kommer fra, men hvor vi bor, som er viktig for hvem vi er, og for om vi er norske eller ikke. I lys av den rettssaken som pågår nå, er det noe som nok ikke kan sies for ofte, mener Eriksen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2