Kommuneansatte skal rense strender

Ansatte i alle de 18 kommunene i Telemark bretter nå opp ermene og deltar i rensearbeidet etter oljeutslippet fra havarerte Full City. Rådmennene har stilt sine ansatte til rådighet fram til nyttår.

Kystverket har gitt ordre til Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing i Telemark (IUA Telemark) om at akuttfasen nå avsluttes. Aksjonen går over i en driftsfase, og i den anledning har IUA Telemark henvendt seg til rådmennene i kommunene.

– Kommunene i Telemark vil fra og med mandag sørge for at det hver dag er 30 til 40 kommuneansatte som deltar i aksjonen, både i stab og i operativt strandrensearbeid fram til nyttår. Det vil også være en depotstyrke fra Kystverket på ti. I tillegg vil det være mannskaper fra Sivilforsvaret, opplyser kommunikasjonsansvarlig for IUA Telemark, Vivi Sævik.

I helgen vil 120 frivillige fra Telemark Røde Kors jobbe med strandrensing. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2