Kommisjonen avviser åpen Treholt-høring

Gjenopptagelseskommisjonens leder Helen Sæter sendte torsdag et brev tilbake til sjefredaktørene i Aftenposten, Dagbladet og VG der hun avviser kravet om åpen høring i behandlingen av Treholt-saken.

Aftenpostens Hilde Haugsgjerd, Dagbladets Lars Helle og VGs Bernt Olufsen ba torsdag i et felles brev kommisjonen revurdere standpunktet om lukket behandling av Treholt-saken.

Sæter la i svarbrevet vekt på at det kan være snakk om å gjennomføre et stort antall vitneavhør, og det kan være praktiske problemer med å gjennomføre dem med en samlet kommisjon til stede.

- Jeg ser ikke for meg hvordan vi skal kunne kjøre en vitneserie med 50-60 vitner med hele kommisjonen samlet og for åpne dører. Vi har en kommisjon bestående av medlemmer som har andre jobber og er opptatt mange andre steder. Det viktigste er kanskje likevel at vi mener at vi får de riktigste og mest uavhengig og mest selvstendige vitneforklaringene ved å holde vitneavhør etter regelen om politiavhør på vanlig måte, sa Sæter til NRK torsdag kveld.

- Vi ønsker at vitnene skal forklare seg umiddelbart for utrederne våre, sa Sæter. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2