Kokainprosjektet Hvit snø nedlagt

Trass i at bruken av kokain aldri har vært mer utbredt på utesteder og fester i Norge, er politiets prosjekt for bekjempelse av kokain lagt på is.

Prestisjeprosjektet Hvit snø, som ble startet høsten 2007, ble nedlagt våren 2008 på grunn av politikonflikten, og det er for tiden ingen planer om å gjenoppta det.

– Bunnen av prosjektet falt ut som en direkte følge av at mannskapene ikke lenger ville jobbe overtid. Hvit snø ble lagt på is, og der ble det liggende, sier Einar Aas, politiinspektør og sjef ved seksjon for organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt, til Aftenposten.

Han sier det heller ikke er noen planer om å gjenoppta prosjektet, siden politiet har for mange andre oppgaver å ta seg av.

Prosjektet var rettet mot innførsel, omsetning og bruk av kokain i Oslo, spesielt i lukkede kokainmiljøer i finans-, næringsliv og utelivsbransjen, der politiet ikke uten videre har innpass.

Aksjonen var vellykket, ikke minst fordi hele seksjonen var engasjert. På to måneder ble det beslaglagt 9,9 kilo kokain i Oslo og 40 personer ble arrestert.

Situasjonen i dag er at kokainbruken er tredoblet de siste ti årene. Kokain er utbredt i stadig flere miljøer og bruken øker, ikke minst blant unge, på utesteder og på fester.

I sin siste trusselrapport anbefaler Politidirektoratet spesielt å prioritere bekjempelse av kokain fordi stoffet er blitt svært lett tilgjengelig i Norge. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2