ORDKNAPP: Justisminister Emilie Enger Mehl ber om tid til å gjennomgå Rolleblandingutvalgets rapport, hvor politiet får krass kritikk. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
ORDKNAPP: Justisminister Emilie Enger Mehl ber om tid til å gjennomgå Rolleblandingutvalgets rapport, hvor politiet får krass kritikk. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Knusende dom i NNPF-rapport: – Et demokratisk problem

Utvalget som gransket forholdet mellom politiet og NNPF mener politiet har latt den private organisasjonen utføre oppgaver som burde vært politiets ansvar.

Onsdag formiddag mottok justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) Rolleforståelsesutvalgets rapport om forholdet mellom politiet og den private organisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

Professor Anne-Mette Magnussen har ledet arbeidet med utredningen.

Hovedspørsmålet utvalget drøftet var om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i dialogen med offentlige eller private organisasjoner som har hatt kontakt med NNPF.

Utvalget påpeker at organisasjonens arbeid har vært en viktig faglig ressurs for politiet, men:

– Vår hovedkonklusjon er at det har ikke i tilstrekkelig grad vært skilt mellom rollen som politi, og rollen som medlem av NNPF, sier Magnussen.

Stor innflytelse

Utvalgets konklusjon er enstemmig, og peker på at det ikke er mangel på regler og normer som har ført til denne rolleblandingen, men mangel på etterlevelse. Utvalget mener videre at politiet i for liten grad har vært bevisst på reglene som gjelder for rolleblanding.

– Politiet har overlatt ansvaret for gjennomføring og organisering av opplæring på doping- og narkotikafeltet til en privat forening, sier Magnussen.

Dette er en kompetanseutvikling av politiansatte politiet burde gjort selv, mener utvalget.

ENSTEMMING: Leder Anne-Mette Magnussen i Rolleforståelsesutvalget presenterte rapporten onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
ENSTEMMING: Leder Anne-Mette Magnussen i Rolleforståelsesutvalget presenterte rapporten onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

– Det er utvalgets mening at en privat aktør får stor innflytelse over kompetanseheving for opplæring av politiet, som har voldsmonopol, legger professor Magnussen til.

At politiet har latt både politipraksis og politipolitikk utvikles av ildsjeler i en privat forening er både et demokratisk problem og et rettssikkerhetssikkerhetsproblem, slår utvalget fast.

Navnet kan skape forvirring

Videre mener utvalget det er behov for et bredere ytringsklima i politiet. På bakgrunn av dette anbefaler de at politiansatte får opplæring i ytringsfrihet.

Utvalget mener også at navnet «Norsk Narkotikapolitiforening» kan bidra til forvirring rundt roller, og påpeker at organisasjoner med «politi» i navnet lett kan gi inntrykk av å være en del av politiet, heller enn en privat organisasjon.

– Navnet kan gi inntrykk av at dette er et narkotikapoliti, sier Magnussen.

Krever svar: – Rettsskandale

Etter rapporten ble lagt frem, har ikke de politiske reaksjonene latt vente på seg. Stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik i Venstre kaller utvalgets tilbakemelding «krystallklar»:

– Samrøret mellom NNPF og Politiet er et faktum. NNPF har i alt for stor grad fått styre hvilken kompetanseutvikling politiet har fått på narkotikafeltet. Dette må justisministeren og Politidirektoratet rydde opp i umiddelbart. Tilliten til politiet må gjenreises, skriver Thorsvik i en e-post til TV 2.

Leder i MDG, Arild Hermstad, går enda lenger i sin kritikk.

– Det vi nå har fått dokumentert er en rettsskandale, hvor politiet som skal sørge for lov og orden og har brutt egne regler og lover over mange år, og har utøvd sitt voldsmonopol på en måte som ikke gir folk rettssikkerhet, sier Hermstad.

KRYSTALLKLAR: Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) mener tilliten til politiet må gjenreises etter rapporten. Foto: Geir Olsen/NTB
KRYSTALLKLAR: Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) mener tilliten til politiet må gjenreises etter rapporten. Foto: Geir Olsen/NTB

Hermstad omtaler rapporten som et karakterdrap på NNPF, og mener organisasjonen «aktivt har bidratt til å bryte lover og leger i politiet».

– Jeg mener denne organisasjonen nå har utspilt sin rolle, og kan ikke se hvordan en slik organisasjon kan forsvare å fortsette sin virksomhet, sier partilederen.

Thorsvik stempler NNPF som en «privatpraktiserende lobbyorganisasjon», og anklager organisasjonen for å bruke politiets troverdighet for å fremme sine egne interesser.

Både Thorsvik og Hermstad ber om umiddelbar handling fra justisdepartementet.

Mehl ber om tid

Justisminister Mehl var ordknapp etter å ha mottatt rapporten. Hun sier regjeringen nå vil sette seg grundig inn i utvalgets funn og anbefalinger, før de bestemmer seg for hva de vil gjøre videre.

– Jeg registrerer at utvalget kommer frem til at det har vært uklarhet i forhold mellom NNPF og politiet, særlig i det kompetansehevende og forebyggende arbeidet, sier Mehl.

Til TV 2 sier justisministeren at det er for tidlig å si om regjeringen vil følge utvalgets anbefalinger.

– Her er det mange ulike forslag og anbefalinger. Det er for tidlig å si om dette er noe regjeringen vil gå videre med. Nå må vi sette oss ned med rapporten og gå gjennom den på en skikkelig måte, sier Mehl.

TID: Justisminister Mehl ber om tid til å sette seg inn i rapporten før man sier noe om veien videre. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
TID: Justisminister Mehl ber om tid til å sette seg inn i rapporten før man sier noe om veien videre. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Justisministeren ønsker på nåværende tidspunkt ikke å kommentere spesifikke funn i rapporten.

– På generelt grunnlag må vi ha gode verktøy for politiet til å forebygge rusbruk sammen med andre aktører i samfunnet. Folk må også være trygge på at politiet opererer på gjeldende lovverk og regler, sier justisministeren, som takker for utvalgets bidrag.

Bjørnland anbefaler navnebytte

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier politiet nå vil sette seg grundig inn i rapporten.

– Det er klart at den praksis som har funnet sted, og som til dels ligger noe bak i tid, det er veldig uheldig, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til TV 2.

Hun trekker særlig frem at NNPF ga politiet opplæring om narkotika som kritikkverdig.

– Slik skal det ikke være. Politiet skal selv besørge opplæring, enten gjennom lokale politidistrikter og særorgan, eller gjennom politihøgskolen, sier hun.

– De oppfordres til å bytte navn, bør de det?

– Vi vil underbygge og oppfordre til et navnebytte etter å ha lest hovedkonklusjonen knyttet til muligheten for rolleblanding, og så får det være opp til foreningen selv å trekke konklusjonene. Men jeg oppfatter at de er lydhøre, sier Bjørnland.

– Det er også kritikk mot deg som politidirektør, som ikke har ordnet opp i dette. Hvilke konsekvenser bør dette få?

– Når det gjelder min rolle, så svarer jeg til én person, og det er justisministeren. I etterpåklokskapens lys, burde jeg kanskje sett det allerede i 2020, og grepet fatt tidligere enn det vi gjorde i 2021, hvor vi tok initiativ til en ekstern gjennomgang av politiets forhold til Norsk Narkotikapolitiforening.

LÆRINGSPUNKTER: Politidirektør Benedicte Bjørnland sier politiet har mye å lære av utvalgets rapport. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
LÆRINGSPUNKTER: Politidirektør Benedicte Bjørnland sier politiet har mye å lære av utvalgets rapport. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det har lenge stormet rundt NNPF, som siden 2001 har mottatt opp mot 3 millioner korner fra politiets eget budsjett. Dette til tross for at organisasjonen ikke har en formell tilknytning til politiet og understreker at de er opptatt av ruspolitikk.

NNPF: Jan Erik Bresil var inntil nylig leder for Norsk Narkotikapolitiforening. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
NNPF: Jan Erik Bresil var inntil nylig leder for Norsk Narkotikapolitiforening. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Samtidig har organisasjonens medlemmer stilt i politiuniform under arrangementer utført i regi av NNPF. Det er denne rolleblandingen som nå har blitt gransket.