KLP kjøper Kommunekreditt

Eksportfinans og Kommunal Landspensjonskasse (KLP) inngikk torsdag avtale om at KLP skal kjøpe av 100 prosent av aksjene i Kommunekreditt for 870 millioner kroner.

Samtidig er det inngått avtale med Kommunal- og regionaldepartementet og KLP om at staten kjøper KLPs eierandel på 20 prosent i Kommunalbanken AS. Prisen er satt til 528,3 millioner kroner.

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) er meget godt fornøyd med at KLP nå blir en sterkere aktør i markedet. Hun mener at avtalen vil føre til at utlånsrammene til kommunene øker og at konkurransen skjerpes.

- Jeg er veldig glad for at vi nå får to tydelige og konkurrerende aktører (KLP og Kommunalbanken) i utlånsmarkedet for kommunene. Det er en god løsning som vil føre til at kommunene kan få billigere lån, sier hun.

Kommunekreditt har ikke hatt anledning til å gi nye lån til norske kommuner og fylkeskommuner det siste halve året og dermed begrenset konkurransen og tilangen på lån.

- Med Kommunalbanken som er 100 prosent eid av staten, og Kommunekreditt som er 100 prosent av KLP, vil kommuner og fylkeskommuner kunne forholde seg til to kredittinstitusjoner som begge har som sitt primære formål å gi lån til norske kommuner og fylkeskommuner, sier Kleppa. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2